Benefis płk w st. spocz. dr inż. Jana Bartyzela

11 lipca 2018 r. płk w st. spocz. dr inż. JAN BARTYZEL – gorliczanin obchodził jubileusz 80 rocznicy urodzin.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 w cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Paraskewy w Małastowie w przysiółku Pętna. Proboszcz parafii rzym - kat. Małastów, ks. Adam Prącik celebrował mszę św. w intencji jubilata Jana Bartyzela, złożył piękne życzenia i udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym. Po mszy św. odbył się koncert Julii Doszny. Ta łemkowska pieśniarka wykonała utwory inspirowane muzyką ludową przy akompaniamencie Mirosława Bogonia, który do śpiewanych pieśni cerkiewnych i ludowych przygrywał na akordeonie i lirze korbowej. Na zakończenie koncertu jubilatowi odśpiewano i zagrano МНОГАЯ ЛІТА!..- 100 lat – wszystkiego najlepszego!

Po przejechaniu 5 km jesteśmy w następnym przysiółku miejscowości Krzywa, w Banicy. Tu pod pomnikiem siedmiu polskich lotników trzech oficerów w st. spocz. złożyło wieniec z kwiatów biało-czerwonych a sam jubilat złożył i zapalił znicz, wszyscy oddali cześć i honor polskim lotnikom. Miejscowy regionalista emerytowany nauczyciel Aleksander Gucwa, autor książki ,,Odwaga i nadzieja”, przedstawił zebranym gościom historię zestrzelenia polskiej załogi lotniczej z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, która w sierpniu 1944 r. niosła pomoc materiałowa dla Powstania Warszawskiego. Następnie przez Gładyszów, Smerekowiec docieramy do jednej z największej w świecie Stadniny Koni Huculskich w Regietowie. Przewodnik po stadninie pani Czesława opowiedziała historię stadniny, pokazała obiekty miejscowe - stajnie hodowlane, krytą ujeżdżalnię oraz karczmę. Zobaczyliśmy Izbę Tradycji i Huculskie Muzeum . Jadąc w kierunku Petnej, zatrzymaliśmy się na Przełęczy Magury Małastowskiej na której, to znajduje się ponad 100 letni cmentarz wojenny nr 60 z okresu I wojny światowej. Pan Aleksander opowiedział historię wybuchu Wielkiej Wojny oraz historię powstania cmentarzy wojennych. Około 15.00 przybyliśmy na miejsce tj. do Pętnej – ,,GOSPODA MAGURSKA”

W ,,GOSPODZIE MAGURSKIEJ” o godz. 16.00, odbył się benefis poświęcony jubilatowi, na którym przedstawiony został życiorys nestora Wojska Polskiego. Podczas uroczystości, jubilat przedstawił swoją karierę zawodową oraz wspomnienia z młodości. Przedstawił również genealogię rodzinną. W jubileuszu wzięło udział ponad 50 znakomitych osób, w tym rodzina, przyjaciele i znajomi, dla których Pułkownik stanowi wzór, przywołuje miłe wspomnienia i jest osobą wzbudzającą wielki sentyment i szacunek, dzięki dokonaniom, jakie udało mu się w swoim życiu doprowadzić do pozytywnego finału.

Oprócz zabawnych anegdot z życia prywatnego Jubilata nie zabrakło oczywiście zespołu muzycznego i kapeli góralskiej, która odgrywkami i kawałami umiliła ten radosny i niezapomniany wieczór. Płk Jan Bartyzel nie krył zadowolenia z obecności tylu gości, których niejednokrotnie wymieniał z imienia, nazwiska i funkcji. Odśpiewano tradycyjne 100 lat i przystąpiono do składania życzeń. Kolejka osób chcących złożyć Pułkownikowi życzenia była ogromna. Wśród niej był gen. bryg. Walerian Sowa, który wręczył płk pamiątkową szablę z wygrawerowanym napisem,,Panu płk dr inż. Janowi Bartyzelowi w 80. rocznicę urodzin - gen.bryg. Walerian Sowa" Nie zabrakło muzyki, wspomnień, okazji do śmiechu, symbolicznej lampki wina i okazjonalnego tortu. Jubileusz w sposób profesjonalny został zorganizowany przez panią Marie Olczyk oraz pana Aleksandra Śliwę.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

PS

W przypadku zainteresowania organizacją podobnych uroczystości proszę o kontakt: MARIA OLCZYK - TEL. 607-343-340

Autorem wiersza jest pan Aleksander Śliwa, został on odczytany podczas benefisu.

Wróć do newsów