Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SSLW RP - Oddział Kraków

W dniu 10.04.2019 r. w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kraków.
45 członków obecnych na zebraniu, wysłuchało sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję 2015 - 2019. Dyskusja była dość gorąca, po czym jednak zdecydowaną większością głosów sprawozdania zostały przyjęte, a Zarządowi udzielono absolutorium. Stowarzyszenie posiada własny sztandar, z którym bierze udział w uroczystościach patriotycznych, imprezach okolicznościowych, pogrzebach itp. Wydano książki autora Jerzego Kucka oraz broszurę autorki Julii Dziwoki. Kadencję zakończono z dodatnim saldem finansowym. Na uznanie zasługuje umiejętność pozyskiwania funduszy z zewnątrz przez prezesa Stanisława Wojdyłę.
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

W jawnym głosowaniu wybrano "nowego" prezesa płk rez. inż. pil. Stanisława Wojdyłę. Gratulujemy ! Skład Zarządu i pozostałych organów statutowych praktycznie nie uległ zmianie. Jedyną nową osobą jest Kol. Stanisław Wiśniewski, który objął funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowy zarząd w składzie:

z-ca prezesa - Stefan Glądys
sekretarz - Janusz Oraczewski
skarbnik - Eugeniusz Pawlak (do czasu wybrania nowego skarbnika)
rzecznik dyscyplinarny - Władysław Berkowski

członkowie

- Szczepan Kurpisz
- Zbigniew Kolega
- Adam Sobieraj
- Jerzy Kuck

Przyjęto uchwałę programową na bieżącą kadencję 2019 - 2023. Zasadnicze sposoby i kierunki działania będą kontynuowane i rozszerzone o nowe, ciekawe pomysły i zadania, realizowane we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami oraz lokalnymi samorządami. Uczestnicy Walnego Zebrania wyrazili nadzieję, że w tej kadencji wszyscy będziemy się wzajemnie szanowali, okazywali uznanie a w razie potrzeby pomagali.

Z punktu kronikarskiego należy odnotować uczestnictwo wszystkich trzech członków Stowarzyszenia z powiatu gorlickiego: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran, którzy podczas Walnego Zebrania byli m.in. odpowiedzialni za dokumentację medialną.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów