Narodowe Czytanie – Sękowa 2019

Ogólnopolska Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. To już jej 8. edycja, a w naszej gminie odbyła się po raz pierwszy. Organizatorem był GOK w Sękowej, prowadziła dyr. GOK Pani Iwona Tumidajewicz oraz Małgorzata Mentel.
Tegoroczną lekturą była nowela Elizy Orzeszkowej ,,Dobra pani”, czytane w otwartej sobocie kościółka p.w. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, 9 września 2018 r. w godz. od 17.00 do 18.30.
W czytaniu wzięli udział: Zofia Rowińska – sekretarz UG w Sękowej, Elżbieta Zielińska - poseł, Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego, Maria Gubała- Starosta Gorlicki, Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa, ks. wikary Bartłomiej Ołyniec- parafia Sękowa, Marek Ludwin – Radny Rady Powiatu, Bogusław Moroń – Przew. Rady Gminy Sękowa, Bożena Bernasiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękowej oraz Renata Karwat – Dyr. SP w Siarach.

Zaprezentowane fragmenty ,,Dobrej pani” pozwoliły prześledzić najważniejsze etapy życia głównego bohatera - Eweliny Krzyckiej. Przekaz tekstu został wzbogacony przez dobiegającą w tle muzykę filmową wykonaną przez panaMirosława Bogonia. Na zakończenie pani Wójt wszystkim podziękowała, wyrażając nadzieję na spotkanie w następnym roku.
Celem tej corocznej ogólnopolskiej akcji jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Osobiście dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w czytaniu podczas tej pięknej akcji a także tym, którzy przyszli posłuchać lektury tegorocznego Narodowego Czytania. Ktoś powiedział, że akcja ma na celu zachęcić młodych do czytania, ale w jaki sposób, kiedy podczas czytania było tylko parę osób 50+. Czytać będą ci, którzy czytają. Wolałabym żeby zachęcać tych, którzy tego nie robią!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów