Uczcili pamięć poległych lotników Halifaxa w Banicy - Krzywej.

Pod pomnikiem siedmiu polskich lotników z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, poległych w Krzywej - Banicy w sierpniu 1944 r. odbyła się po raz piąty z rzędu od odsłonięcia pomnika, doniosła uroczystość patriotyczno - religijna. Proboszcz parafii pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie ks. Artur Wesołowski w 69 rocznicę, odprawił uroczystą polową mszę św. w intencji poległych lotników i wszystkich żołnierzy w okresie II wojny światowej. Podczas homilii ksiądz Artur podkreślał, „że o tym co się wydarzyło nie można zapomnieć, i o tych, dzięki którym jesteśmy wolni należy pamiętać. Przytoczył również słowa OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „Wolność nie jest nadana- Wolność jest zadana”, a więc Wolność nie jest darem stałym i trzeba się o nią troszczyć” Po uroczystej mszy okolicznościowe przemówienie przypominające wydarzenia z katastrofy zestrzelenia Halifaxa z sierpnia 1944 r. oraz heroiczną walkę naszych rodaków wygłosił Opiekun Miejsc Pamięci Narodowych Aleksander Gucwa, następnie przeprowadził apel pamięci.

Po apelu uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Rodziny lotnicze reprezentował Pan Andrzej Ratajczak z Poznania, krewny kpt. nawigatora Franciszka Omylaka, który zapalił znicz i złożył wieniec ufundowany przez córkę kpt. Omylaka Frances Gates z Austraralii. Wieńce złożono od Urzędu Gminy Sękowa, od mieszkańców Krzywej, od Zarządu Gminnego PSL w Sękowej i od gorlickich związków kombatanckich. Wiązanki kwiatów złozyli: przedstawiciel starosty gorlickiego pan Krzysztof Mikruta, mecenas Paweł Śliwa, pani Barbara Łań z Nadleśnictwa Gorlice, mjr. Andrzej Stukus – czł. Zarządu KKSLW RP w Krakowie oraz harcerze.

W tym uroczystym dniu rocznicowym 31 sierpnia 2013 r. udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch i Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa pani Maria Wyżkiewicz, mec. Paweł Śliwa - radny Sejmiku Małopolskiego - sędzia Trybunału Stanu, kombatanci z Gorlic z płk. Antonim Jaroszem i kpt Tadeuszem Tenerowiczem na czele, mjr. Andrzej Stukus – KKSLW RP oraz licznie zebrani mieszkańcy pow. gorlickiego.

Warte honorową przy pomniku pełnili druhowie z OSP Sękowa oraz harcerze z Hufca Gorlice a poczty sztandarowe wystawiło Nadleśnictwo Lasów Państwowych Gorlice - Zagórzany, Kombatanci z Gorlic oraz harcerze z Komendy Hufca Gorlice.

Lotnikom z Halifaxa i Liberatora z Olszyn zapalono 16 zniczy w biało - czerwonej szachownicy a fundatorem był pasjonat utrwalania pamięci o polskich lotnikach pan Kazimierz Mazurek ze Zgorzelca - DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WYSOKICH LOTÓW !!

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWA Z UROCZYSTOSCI 69 ROCZNICY KATASTROFY - kliknij

69 rocznica zestrzelenia załogi Halifaxa w Banicy - Krzywej

Zapraszam wszystkich na uroczystość patriotyczno - religijną, która odbędzie się pod pomnikiem siedmiu lotników polskich w Banicy - Krzywej, 31 sierpnia (sobota) godzina 18-ta. Załoga ta z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, niosła pomoc materiałową dla powstańców warszawskich, w drodze powrotnej została zestrzelona przez myśliwca niemieckiego JU-87. Śmiercią lotnika poległa cała załoga Halifaksa FS-P (JP295)

Zobacz i posłuchaj Liberator z Olszyn.

Wróć do newsów