XI Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2016 w Gminie Sękowa

W poniedziałek 23 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XI Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącą Rady Gminy Sękowa Marię Wyżkiewicz, podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2017 w Gminie Sękowa.
W uroczystości wzięła udział: posłanka na Sejm Barbara Bartuś, starosta gorlicki Karol Górski, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, młodszy inspektor Krzysztof Tybor, radni, sołtysi, księża, nauczyciele, dyrektorzy szkół, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bardzo liczna rzesza mieszkańców gminy.

Następnie Dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej Bogusław Diduch, który tradycyjnie już wystąpił w roli konferansjera przedstawił program spotkania i poprosił o wystąpienie chóru ,,Belfers Singers”
Po tym wystąpieniu Pani wójt przywitała wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej na tą okazję a ukazującą ubiegłoroczne osiągnięcia w gminie Sękowa. Z prezentacji mogliśmy dowiedzieć się między innymi o tym, że w roku 2016 – wykonano wiele prac na terenie naszej gminy. W swoim wystąpieniu Pani Wójt podsumowała dokonania i plany w działalności inwestycyjnej gminy, sukcesy działalności oświatowej, plany komunikacji i dowozów dzieci oraz mieszkańców, działalności kulturalnej i świetlicowej, działalności sportowej, działalności organizacji pozarządowych, służby zdrowia.

W dalszym wystąpieniu zaznaczyła że wiodącym zagadnieniem będzie Program Rewitalizacji Gminy Sękowa, zachęciła mieszkańców a także przedsiębiorców do składania swoich propozycji, które będą wpływać na rewitalizację społeczną gminy Sękowa.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: poseł Barbara Bartuś i starosta gorlicki Karol Górski, wyrazili oni swoje uznanie dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa.
Rokrocznie podczas spotkania noworocznego nagradzane są osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz Gminy Sękowa. W bieżącym roku wyróżniono następujące osoby:

1. Wójt Gminy Małgorzata Małuch
2. Ks. proboszcz Sękowej Janusz Kurasz
3. Dyr. Zespołu Szkół w Siarach Bożena Bernasiewicz
4. Paweł Baranowski
5. Wojciech Drzymała
6. Grzegorz Nosal
7. Grupa 50+ z Siar i Owczar
Po wręczeniu wszystkich wyróżnień przy symbolicznej lampce szampana życzenia przybyłym gościom złożyła wójt gminy i przew. Rady Gminy.
Gospodarze przygotowali poczęstunek – ciasta własnego wypieku, pięknie udekorowali stoły i salę.
W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnym kolędowaniu, rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata.

Od autora:

Spotkania Noworoczne w Gminie Sękowa to wieloletnia tradycja. Służą one przede wszystkim wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami. Jest to także doskonała okazja do podsumowania całorocznej pracy, przedstawienia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym - oraz zastanowienia nad tym, co jeszcze jest do zrobienia.

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ

Wróć do newsów