MAJÓWKA HISTORYCZNA W PAŁACU W SIARACH

24 czerwca br. mija 80. rocznica śmierci Władysława Długosza – wielkiego Polaka z Ziemi Gorlickiej, senatora II RP, posła na Sejm Krajowy, posła do Rady Państwa CK Austro-Węgier, ministra dla Galicji i prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego, wieloletniego marszałka Rady Powiatowej w Gorlicach. Pamiętali o tym wydarzeniu słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach, którzy 10 maja br. odbyli „Majówkę” historyczną w Siarach i Sękowej. Ponad 70-cioro seniorów – z dominacją pań – pomaszerowało w marszu Nordic Walking do Pałacu Długoszów w Siarach. Piękna, wiosenna pogoda sprzyjała studentom.

Przed pałacem witał wszystkich Aleksander Gucwa – pasjonat historii, właściciel portalu sekowa. info, doskonały znawca życia, pracy i działalności społeczno-politycznej Długosza i jego rodziny. Powitał wszystkich studentów „Złotego Wieku” – wprowadzając w gawędę historyczną o pierwotnym dworze Władysława Dembowskiego, dziedzica Siar, o młodym 26 letnim mężczyźnie, Władysławie Długoszu, doskonale wykształconym w Krakowie i Pradze, który zapoznał się z córką dziedzica, przepiękną Kamilą Dembowską, zakochał i wyznał miłość, ale długo nie miał przychylności ojca Kamili. Dalsza gawęda odbywała się już w pałacu. Pan Olek prowadził po salonach, pokojach, zakamarkach. Opisywał i wyjaśniał motywy architektoniczne, płaskorzeźby, obrazy.

Trochę zmęczeni słuchacze zasiedli przy pięknie zasłanych białymi obrusami stołach, ze świecznikami, cukiernicami. Patrzyli na wyróżniający się wielkością obraz rodziny – wszystkich dzieci Kamili i Władysława Długoszów, którzy doczekali zgody Władysława Dembowskiego i stanęli na ślubnym kobiercu 6 czerwca 1896 r. Gawęda była coraz ciekawsza, bo opowiadał o życiu, losach, tajemnicach Marii, Tadeusza, Jana i Tymoteusza. Na zakończenie rektor UZW w Gorlicach Roman Dziubina, piękną polszczyzną odczytał list miłosny pisany przez Wł. Długosza w 1890 r. do Kamili Dembowskiej. Chętnie słuchano by opowieści, ale … podano do stołów. Piękne kelnerki wniosły wazy ze strogonowem, pieczywo w chlebowych koszyczkach, sztućce, filiżanki z kawą i herbatą. A wszystko w pałacowych wnętrzach. Posileni, pełni wiedzy o życiu, działalności i rodzinie Władysława Długosza, utrwaliliśmy na fotografii swoją obecność w pałacu w Siarach i spokojnym spacerem przemaszerowaliśmy do okazałego mauzoleum – grobowca Długoszów na cmentarzu parafialnym w Sękowej. Widoczny z daleka, budzi zachwyt swoją okazałością i klasyczną architekturą. W kryptach tej kaplicy stanęliśmy przy grobowcach Długoszów – Władysława, który zmarł i pochowany został 80 lat temu i Kamili, która żyła 96 lat, zmarła w 1969 roku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ a także RELACJĘ FILMOWĄ

Wróć do newsów