,,W trosce o pamięć poległych”

W dniach 5-7 października 2017 r., z inicjatywy Klubu Górskiego ,,Orły", odbyło się sprzątanie wszystkich 23 cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej na terenie gminy Sękowa. Porządkowali je przedstawiciele organizacji, które objęły poszczególne cmentarze swoim patronatem. Łącznie w pracach udział wzięło ponad 70 osób.
Po tej wspaniałej akcji wieczorem 7 października 2017 r. w Sali Domu Ludowego w Ropicy Górnej, odbyło się II spotkanie pod nazwą ,,W trosce o pamięć poległych” – patronat nad cmentarzami z I wojny światowej na terenie Gminy Sękowa.
Organizatorem spotkania byli:
• Wójt Gminy Sękowa
• Sołtys wsi Ropica Górna
• Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” przy Komendzie Stołecznej w Warszawie

Przy wypełnionej po brzegi sali rozpoczęło się oficjalne spotkanie powitaniem zaproszonych gości przez sołtys wsi Ropica Górna p.p. Katarzynę Tokarz i Beatę Śliwa, głos zabrała wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, która m.in powiedziała: ,,prawdziwym inspiratorem, motorem i kreatorem tej akcji i w ogóle tego ruchu, który jest wokół cmentarzy z I wojny światowej jest Jacek Witas" Na zakończenie wystąpień głos zabrał Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” Pan Jacek Witas

Następnie odbyła się prezentacja Pana Krzysztofa Garduły pn. ,, O pewnej potyczce w Sękowej w 1915 r.”, po której nastąpiło podsumowanie dotychczasowych prac na cmentarzach z I wojny światowej na terenie Gminy Sękowa – sprawozdanie z pokazem zdjęć przedstawił Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły”. Pan Jacek przekazał Pani sołtys betonowy drogowskaz cmentarny wykonany na wzór austriackich, będzie zamontowany przy drodze wojewódzkiej nr 977 i pokazywał będzie kierunek nekropoli nr 77 w Ropicy Górnej. Wykonawcą tego drogowskazu jest Pan Tadeusz Knapik.

Po tej części oficjalnej nastąpił poczęstunek i wspólna biesiada opiekunów cmentarzy z mieszkańcami do późnych godzin wieczornych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - kliknij***ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

Wróć do newsów