11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska Odzyskiwała Niepodległość !

Uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej o godz. 15.00 Mszą św. za poległych w obronie Ojczyzny. Mszę św. koncelebrowali trzej proboszczowie z gminy Sękowa: przewodniczył ks. proboszcz z Sękowej Jacek Piróg , ks. Adam Prącik z Małastowa i ks. Jan Adamczyk z Męciny Wielkiej. Homilię wygłosił ks. Jacek, zwrócił uwagę na takie słowa jak Ojczyzna i patriotyzm. Powiedział m.in. ,,Dzień 11 listopada był zawsze dla milionów Polaków dniem szczególnym ważnym, tak jak zawsze była ważna niepodległość. Dziś Ojczyzna stawia przed nami nowe wymagania. Trzeba nam ciągle modlić się i pracować na rzecz jedności i tolerancji. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".

Po mszy św. poczty sztandarowe OSP Sękowa i Zespołu Szkół w Siarach, druhowie z całej niemal gminy i grupka zebranych mieszkańców, uroczystym orszakiem przemaszerowała na miejscowy cmentarz parafialny pod figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Na czele kolumny szedł miejscowy zespół muzyczny, który odegrał wiele patriotycznych utworów pod dyrekcją Mirosława Bogonia. Na cmentarzu ks. proboszcz odmówił modlitwę a pani Sekretarz Gminy Zofia Rowińska w przemówieniu podkreśliła rolę bohaterów, którzy swoimi wysiłkami przyczynili się do Odrodzenia Polski na mapie Europy.

Złożono hołd pokoleniom Polaków i uczczono pamięć narodowych bohaterów, składając wieniec pod figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, w którym mieszczą się prochy żołnierzy z różnych pól bitewnych. Odśpiewano hymn państwowy. Uroczystość pod pomnikiem i wieczornicę prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej Pani Iwona Tumidajewicz

Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej rozpoczęła się wieczornica, mieszkańcy Sękowej wypełnili po brzegi salę, zobaczyli program - montaż przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sękowej. Cały występ młodzieży został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a w szczególności wzruszały piękne monologi i pieśni patriotyczne z lat 1914 - 1918, które zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po części artystycznej głos zabrała pani Sekretarz Gminy, powiedziała: ,,Dziś spotykamy się, aby uczcić wydarzenia, w wyniku których narodziła się Druga Rzeczpospolita. Spotykamy się, aby wspomnieć narodowych bohaterów, którzy swoimi wysiłkami przyczynili się do Odrodzenia Polski. Również wybitni patrioci z gmin powiatu gorlickiego mieli swój wkład w budowaniu historii Polski”. Podziękowała organizatorom, prowadzącym oraz młodzieży, która w sposób profesjonalny wykonała program artystyczny. Z podobnymi życzeniami wystąpiła Przew. Rady Gminy Maria Wyżkiewicz

Obecność mieszkańców stała się dowodem naszej pamięci o ofiarach poniesionych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Wszyscy spotkali się po to, aby stać się strażnikami pamięci o naszych najlepszych i godnych najważniejszego szacunku patriotycznych tradycji. To czas zadumy i refleksji, ale też czas radości, triumfu i szczęścia. Podczas tej uroczystości przypominano sobie o historii Polski, kulturze narodowej i wielkich czynach bohaterów - Polaków walczących o niepodległość. Obchody 11 listopada to szacunek i cześć dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, o których powinni pamiętać zwłaszcza młodzi ludzie. Uroczystość, na której wspólnie uczczono pamięć o walce, ofierze i poświęceniu, zakończyło wspólne spożycie grochówki z żołnierskiego kotła.
Szkoda tylko że tak mało flag biało czerwonych było na naszych domach, choć od paru już lat przypominam i propaguję patriotyzm prostym gestem – zachęceniem wszystkich Polaków do wywieszania biało-czerwonej flagi z okazji rocznic ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - kliknij

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI TO CZAS RADOŚCI I DUMY
WYWIEŚ NASZĄ POLSKĄ FLAGĘ

PŁOMIEŃ PAMIĘCI

Wróć do newsów