Polskie drogi do niepodległości

W środę, 17 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w budynku Oddziału PTTK w Gorlicach przy ulicy Piłsudskiego 6, w 73 rocznicę wyzwolenia Gorlic spod niemieckiej okupacji, odbyło się spotkanie pt: Drogi do Niepodległości. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Jerzy Mrozek, przywitał wszystkich gości i przedstawił porządek spotkania. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Jerzy Nalepka oraz mieszkańcy powiatu gorlickiego, którzy bardzo licznie przybyli.

Następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych tematów, związanych tematycznie z historią Polski na przestrzeni wieków. Pierwszym prelegentem był Andrzej Piecuch, główny organizator tego spotkania, tematem jego wystąpienia było ,,Papieże a państwo polskie”, następnie Katarzyna Liana przedstawiła tematykę Powstania Listopadowego, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego, uwzględniając udział mieszkańców powiatu w tych zrywach narodowościowych. Paweł Burekowski opowiedział o Polakach walczących w armii austro-węgierskiej na przykładzie 32. Pułku Piechoty Landwery. Mirosław Załęski zapoznał zebranych z walkami w Dolomitach (Włochy) w okresie Wielkiej Wojny i cmentarzami wojskowymi na których spoczywają Polacy. Ostatnim (piątym) prelegentem był Aleksander Gucwa, pasjonat lotnictwa polskiego na zachodzie. Przedstawił szlak bojowy żołnierzy – lotników od wybuchu II wojny światowej do sierpnia 1944 r. tj. do zestrzelenia dwóch bombowców z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia w Olszynach i w Banicy koło Krzywej.
Wszystkim prelekcjom towarzyszył pokaz multimedialny zawierający m.in. zdjęcia i dokumenty dotyczące omawianych wydarzeń.

Przedstawione przez wszystkich prelegentów zrywy Polaków, walki i bitwy, klęski i zwycięstwa, przyczyniły się do tego, że Polska jest dziś suwerennym państwem.

Po ponad dwu i pół godzinnym spotkaniu, organizator zaprosił wszystkich na kawę i pyszny pączek.

Zobacz galerię zdjęć

Zobacz także tu - kliknij

Wróć do newsów