XII Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2017 w Gminie Sękowa

W poniedziałek 22 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XII Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącą Rady Gminy Sękowa Marię Wyżkiewicz, podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2018 w Gminie Sękowa. Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz, wystąpiła w roli konferansjera przywitała zaproszonych gości i przedstawiła program spotkania.

W uroczystości wzięli udział: członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, Wicestarosta Gorlicki Jerzy Nalepka, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, inspektor Krzysztof Tybor, radni, sołtysi, księża, nauczyciele, dyrektorzy szkół, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bardzo liczna rzesza mieszkańców gminy.

W nastrój tego spotkania wprowadziła GRUPA ŚPIEWACZA RAZEM – SZLAKIEM KOLBERGA pod dyrekcją Mirosława Bogonia
Po tym wystąpieniu Pani wójt gminy Sękowa Malgorzata Małuch przywitała wszystkich zebranych a następnie głos zabrali zaproszeni goście, wyrazili oni swoje uznanie dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa. Następnie pani wójt wręczyła szklane grawertony osobom, instytucjom i organizacjom działające na rzecz Gminy Sękowa i zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej na tą okazję a ukazującą ubiegłoroczne osiągnięcia w gminie Sękowa. Z prezentacji mogliśmy dowiedzieć się między innymi o tym, że w roku 2017 – wykonano wiele prac na terenie naszej gminy. W swoim wystąpieniu Pani Wójt podsumowała dokonania i plany w działalności inwestycyjnej gminy, sukcesy działalności oświatowej, plany komunikacji i dowozów dzieci oraz mieszkańców, działalności kulturalnej i świetlicowej, działalności sportowej, działalności organizacji pozarządowych, służby zdrowia.

W dalszym wystąpieniu zaznaczyła że wiodącym zagadnieniem będzie Program Rewitalizacji Gminy Sękowa, zachęciła mieszkańców a także przedsiębiorców do składania swoich propozycji, które będą wpływać na rewitalizację społeczną gminy Sękowa.
Na zakończenie ponad trzy godzinnego spotkania noworocznego wystąpił zespół RETRO CAFE z Gorlic, który wykonał kilka piosenek polskich mistrzów lat 20-tych. Takie przeboje jak ,,Już nie zapomnisz mnie”, ,,Ta ostatnia niedziela” czy ,,Umówiłem się z nią na dziewiątą” były najlepsza rekomendacją by posłuchać RETRO CAFE na żywo. Zespół wystąpił w składzie: Natalia Górka, Mirosław Bogoń, Tomasz Kubala i Tomasz Boniśniak – lider zespołu.

Przy symbolicznej lampce szampana życzenia przybyłym gościom złożyła wójt gminy Małgorzta Maluch i przew. Rady Gminy Maria Wyżkiewicz.
Gospodarze przygotowali poczęstunek, pięknie udekorowali stoły i salę. W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnym kolędowaniu, rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata.

Od autora:

Spotkania Noworoczne w Gminie Sękowa to wieloletnia tradycja. Służą one przede wszystkim wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami. Jest to także doskonała okazja do podsumowania całorocznej pracy, przedstawienia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym - oraz zastanowienia nad tym, co jeszcze jest do zrobienia.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - kliknij

Wróć do newsów