Cmentarz wojenny nr 265 Rudy Rysie

Cmentarz wojenny nr 265 – Rudy Rysie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Cmentarz znajduje się przy drodze Szczurowa - Brzesko. Jest to kwatera o powierzchni 251 m² na cmentarzu parafialnym we wsi Rudy-Rysie. Projektował Robert Motka.

Kwatera założona jest na planie prostokąta i otoczona z trzech stron słupami z betonowych bloczków połączonymi metalowymi rurami, a od strony zachodniej żywopłotem. Znajdujące się od strony wschodniej wejście zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką z motywem krzyża równoramiennego. Główny element kwatery stanowi pomnik w formie trójstopniowego postumentu z bloczków betonowych, zwieńczonego drewnianym krzyżem z zadaszeniem. Pierwszy stopień postumentu stanowi ścięty ostrosłup o kwadratowej podstawie, drugi i trzeci – graniastosłup o ośmiokątnej postawie. W dolny stopień postumentu wmurowana jest piaskowcowa płyta z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem:

„1914 – 1915/ WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGNEN
HELDEN EHREN SCHENKT
EUER HERZ DER ERDE
DIE SIE DECKT .”

która w tłumaczeniu brzmi:

JEŚLI CZCIĆ CHCECIE POLEGŁYCH BOHATERÓW
PODARUJCIE SWE SERCA ZIEMI,
KTÓRA ICH KRYJE.

Taka sama inskrypcja znajduje się na cmentarzu wojennym nr 59 w Przysłupiu
Po obu stronach płyty na najniższym stopniu postumentu umieszczone są kamienne kule.
W obrębie kwatery znajdują się 4 nagrobki w formie betonowych arkad z równoramiennym krzyżem w prześwicie.
W 5 grobach zbiorowych i jednym pojedynczym pochowano 38 żołnierzy austro-węgierskich i 45 żołnierzy rosyjskich.