Cmentarz wojenny nr 270 w Bielczy

Cmentarz wojenny nr 270 w Bielczy jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Borzęcin. Cmentarz znajduje się na cmentarzu parafialnym w Bielczy przy drodze z Bielczy na Waryś.
Pochowano tutaj żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w dniach 13 marca-6 maja 1915. Po zwycięstwie połączonych sił austriackich i niemieckich w bitwie pod Krakowem i bitwie pod Limanową wojska rosyjskie wycofały się na wschód, broniąc linii kolejowej Przemyśl – Bochnia. Przez Bielczę dwukrotnie przetoczył się front wojenny, a na okolicznych polach znajdowały się okopy i transzeje. W Bielczy armia niemiecka zlokalizowała szpital wojenny 82 królewsko-pruskiej Dywizji Rezerwy nr 47. Miał on 3 oddziały; jeden znajdował się w długim baraku na podwórzu Franciszka Wróbla, drugi podobny na podwórku Jana Wróbla, a trzeci, zakaźny przy drodze prowadzącej na Szujec. Żołnierzy zmarłych w tych szpitalach pochowano na cmentarzu parafialnym w Bielczy w specjalnie wydzielonej kwaterze. Ogółem na cmentarzu pochowano:

• 10 żołnierzy armii austriackiej z 68 pułku piechoty, 4 pułku strzelców tyrolskich, 8 pułku haubic polowych i 47 oddziału sanitarnego
• 35 żołnierzy armii niemieckiej z 217, 219 i 220 pruskiego rezerwowego batalionu piechoty, 47 rezerwowego batalionu saperów
• 6 żołnierzy armii rosyjskiej z 17 i 165 pułku piechoty

Zidentyfikowano 37 żołnierzy, głównie z armii niemieckiej. W szpitalu w Bielczy zmarł też generał rosyjski, jednak z nieznanych powodów nie został pochowany na cmentarzu wojennym, lecz po wschodniej stronie ogrodzenia kościoła. Później jego zwłoki ekshumowano i wywieziono do Rosji.

Znajduje się w przedniej części tego cmentarza, zaraz za jego bramą wejściową. Ma kształt trapezu i ogrodzony jest żelaznymi rurami na betonowych słupkach zwieńczonych niewielkimi krzyżami maltańskimi. Obszar kwatery od strony północnej został pomniejszony, czego świadectwem jest jeden z kamiennych betonowych słupów ogrodzenia znajdujący się wśród pochówków cywilnych. Kwatera ogrodzona jest masywnymi, betonowym słupami z równoramiennym krzyżem w płycinach, słupkami z metalowych prętów zwieńczonymi krzyżami maltańskimi, połączonymi parami żelaznych rur. Od strony zachodniej kwatery, po obu stronach betonowego krzyża z naniesionym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem łacińskim, znajdują się dwa wejścia, zamykane jednoskrzydłowymi furtkami z żelaznych prętów.
Główny element urządzenia kwatery stanowi masywny obelisk z kamiennych bloków, usytuowany przy wschodniej linii ogrodzenia na wprost wejścia. Na frontowej ścianie obelisku umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z literą W (monogramem cesarza niemieckiego Wilhelma II) oraz tablica z napisem: „HELDENGRÄBER/ 1915” - „Grób bohaterów 1915”.

Brama wejściowa składa się z dwóch niskich żeliwnych furtek, pomiędzy którymi stoi na cokole duży betonowy krzyż z zamontowanym na nim austriackim krzyżem żeliwnym. Nagrobki żołnierzy znajdują się w trzech rzędach i mają niskie betonowe stele z żeliwnymi krzyżami trzech rodzajów: dwa rodzaje krzyży łacińskich (na grobach żołnierzy austriackich i niemieckich) i krzyże lotaryńskie (na grobach żołnierzy rosyjskich). Oprócz tego na betonowych stelach znajdują się metalowe, oryginalne tabliczki z nazwiskami pochowanych żołnierzy.