Cmentarz wojenny nr 272 w Przyborowie

Cmentarz wojenny nr 272 w Przyborowie jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Borzęcin.
Znajduje się w zachodniej części miejscowości Przyborów, po prawej stronie drogi Brzesko-Szczurowa. Położony jest pomiędzy zabudowaniami wsi, na niewielkim piaszczystym wzgórku. Na cmentarz prowadzą betonowe schody, a wejście stanowi metalowa brama z fragmentami betonowego muru zakończonymi kamiennymi kulami po bokach. Ogrodzenie zbudowane jest z betonowych słupków połączonych metalowymi rurami. Zbudowany jest na planie prostokąta, według projektu Roberta Motki.

Główny element cmentarza stanowi betonowy krzyż łaciński, umieszczony na podwyższonym odcinku muru. Poniżej krzyża na murze umieszczona jest tablica z napisem w języku niemieckim:

„+ 1914 – 1915/ SOLDATENTOD/ IST HEILIG UND BRICHT/ DES HASSENS GEBOT./ FREUND UND FEIND. VON/ WUNDEN VERSÄHRT/ SIND DER GLEICHEN/ LIEBE UND EHRE WERT”.

W przetłumaczeniu znaczy:

Żołnierska śmierć jest święta i łamie wszelki nakaz nienawiści. Przyjaciel czy wróg, niech nikt nie pamięta jednaką cześć i miłość winniśmy im w darze.

W dwóch grobach pojedynczych i trzech zbiorowych pochowano 103 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 27 żołnierzy z armii rosyjskiej. Na grobach brak jest tabliczek imiennych.