Cmentarz wojenny nr 278 w Jadownikach Podgórnych

Cmentarz wojenny nr 278 w Jadownikach Podgórnych jest cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowana przez Roberta Motkę.
Znajduje się na cmentarzu parafialnym, naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie drogi. Stanowi oddzielną kwaterę znajdującą się przy głównej alejce cmentarza.

Pochowano tutaj żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w dniach 20-21 listopada 1914. Był to okres porażek armii austriackiej, która pod naporem wojsk rosyjskich została wyparta, a Rosjanie obsadzili tereny wzdłuż linii kolejowej Przemyśl - Kraków i posunęli się na południe aż po linię kolejową Nowy Sącz – Limanowa - Mszana Dolna.
W dwóch mogiłach zbiorowych i w jednym pojdynczym pochowano ogółem na cmentarzu w Jadownikach 76 żołnierzy, z nazwiska znanych jest 2. Wśród nich jest 66 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 10 żołnierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz zbudowano na planie prostokąta. Jej centralnym elementem są trzy betonowe pomniki zwieńczone krzyżami (dwoma łacińskimi i jednym lotaryńskim). Na środkowym monumencie umieszczono tablicę pamiątkową z datą i czerwoną farbą napisano:

"TRAUERT NICHT DASS UNSER MUND VERSTUMMT IST UNSERE GRÄBER SOLLEN ZU EUCH SPRECHEN VON DER LIEBE ZUM VATERLAND”

Umieszczona powyżej współczesna tabliczka z tłumaczeniem głosi:

”Nie martwcie się, że nasze usta zamilkły. Nasze groby powinny mówić do Was o miłości do ojczyzny". T. M. Z. J.

Ogrodzenie cmentarza stanowią solidne betonowe słupki, pomiędzy którymi zawieszono masywne żelazne łańcuchy - pierwotnie były to rury. Żołnierzy pochowano w zbiorowych mogiłach, teren nad nimi stanowi równy, wykoszony trawnik.
replique montre de luxe Cmentarz w Jadownikach zachowany jest w dobrym stanie. Został odnowiony, zamontowano tabliczkę z tłumaczeniem napisu na język polski, przed ścianami pomnikowymi zasadzono ozdobne rośliny. Panerai replique