Cmentarz wojenny nr 282 Wojnicz - Zamoście

Cmentarz wojenny nr 282 - Wojnicz-Zamoście jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego okręgu VIII Brzesko. Zaprojektowany przez austriackiego architekta Roberta Motkę.

Usytuowany jest w Wojniczu w środkowej części miasta, obok kaplicy Matki Bożej Loretańskiej. Do bramki wejściowej prowadzą niewielkie schodki. Ogrodzenie wykonane jest z betonowych słupków i metalowych rurek. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową, metalową furtką z motywem krzyża równoramiennego. Nagrobki żołnierzy austriackich ustawione są trójkami - jeden duży betonowy nagrobek z ażurowym krzyżem i dwa niskie z małymi żeliwnymi krzyżami. Na zbiorowych mogiłach żołnierzy rosyjskich stoją wysokie krzyże żeliwne. Mogiły wydzielone są betonowym krawężnikiem i obsadzone iglakami. Oryginalne tabliczki imienne są czytelne i w dobrym stanie. Pośrodku cmentarza stoi wysoki drewniany krzyż, osadzony na betonowym postumencie. Tuż obok ogrodzenia można zauważyć kilka świetnie zachowanych, choć pomalowanych na pomarańczowo, słupków z napisami HV( geodezja wojskowa).
Pochowano tu w 2 grobach zbiorowych i 8 grobach pojedynczych 8 żołnierzy austro-węgierskich i 32 rosyjskich.
Cmentarz jest uporządkowany i w dobrym stanie.