Cmentarz wojenny nr 17 w Osobnicy

Cmentarz wojenny nr 17 w Osobnicy (pow. Jasło) jest zabytkowy cmentarzem z I wojny światowej. Jest to niewielki cmentarzyk utworzono wokół starszej kapliczki, wyremontowanej po zniszczeniach wojennych. Pochowano tutaj przede wszystkim żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich poległych w ciężkich walkach 5 maja 1915 roku. Cmentarz urządzono według projektu Johana Jägera poprzez ekshumacje pierwotnych mogił. Niewielki obiekt (2 ary), otaczało ogrodzenie z żelaznych rur i kamiennych słupków. Na cmentarzu w 10 mogiłach zbiorowych i 7 pojedynczych pochowano 160 niezidentyfikowanych żołnierzy (77 Niemców i 83 Rosjan) i 1 znanego z nazwiska (Jozef Czarny – Sch. R.32 – Austria) na których ustawione były wysokie żeliwne krzyże.

Z pierwotnego urządzenia cmentarza w stosunkowo dobrym stanie zachowała się kapliczka wyremontowana w 1975 r. Do 2011 r. cmentarz ten to obraz nędzy i rozpaczy, zapomniany i zdewastowany „zębem czasu” cmentarz pamiętający czasy I wojny światowej położony malowniczo w Osobnicy, tuż przy drodze do Dębowca, stał sie od czasu remontu tj. 2011 r. wizytówką miejscowości. W roku 2011 rozpoczęto remont cmentarza, odtworzono ziemną skarpę, odbudowano ogrodzenie z kamiennych słupków, kształt mogił podkreślono betonowymi krawężnikami, na każdej ustawiono betonowy cokół z metalową tabliczką, który zwieńcza żeliwne krzyże. Ma kształt prostokąta o powierzchni 214 m². Na terenie cmentarza znajduje się murowana kapliczka niewiadomego pochodzenia.

* Opisany wyżej cmentarz oznaczony jest jako 17 B, a gdzie w takim razie cmentarz 17 A? na którym miało spoczywać 55 żołnierzy z armii niemieckiej. Żołnierze ci po ekshumacji w 1916 r. spoczywają prawdopodobnie na cmentarzu 17 B, liczba pochowanych tam zgadza się z łączną liczbą na tym cmentarzu (17 B – 106 żołnierzy – 17 A 55 żołnierzy = 161 żołnierzy) W rozmowie z sołtysem i z najstarszymi mieszkańcami wioski, nikt nie przypomina sobie aby kiedykolwiek był drugi cmentarz o numerze 17 A ! Mógł istnieć od 1915 do 1916 r a potem spoczęli na 17 B. Podobnie było tez na cmentarzu 16 B a po roku przeniesiono na 16 A

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 17 w Osobnicy</strong>

Wróć do spisu obiektów