Cmentarz wojenny nr 29 w Siepietnicy - Bugaju

Cmentarz wojenny nr 29 - Siepietnica-Bugaj jest cmentarzem zlokalizowanym w Siepietnicy (powiat jasielski, województwo podkarpackie), w przysiółku Bugaj. Zaprojektowany był przez wiedeńskiego architekta Johanna Jägera. Cmentarz ten został założony na miejscu grobów pierwotnych w zacisznym zakątku – na cyplu terenu jaki tworzy meandrujący przez dolinę potok Olszynka. Cmentarz w Siepietnicy zajmuje niewielką powierzchnię. W 7 mogiłach zbiorowych pochowano 24 żołnierzy austro - węgierskich i 58 rosyjskich poległych w 1914 i 1915 roku, w tym 2 zidentyfikowanych. Jednak nie zachowały się elementy jego pierwotnego wyposażenia. Malownicze, ale niezbyt fortunne usytuowanie cmentarza w zakolu potoku spowodowało całkowite zniszczenie jego pierwotnego wyposażenia. W 1991 roku wykonano tymczasowe urządzenie w formie metalowego płotka na niewysokich słupkach. Jednak otoczono nim jedynie kilkumetrową przestrzeń wokół krzyża centralnego. W następnym roku wykonano nowe krzyże nagrobne o zróżnicowanej wielkości, które ustawiono wokół pomnika robiło dziwne wrażenie.

W roku 2006 przeprowadzono kompleksowy remont cmentarza, przywracający mu pierwotny kształt. Odtworzono zniszczone elementy oraz zakonserwowano pomnik centralny: ozdobny krzyż drewniany, przykryty daszkiem, na betonowym cokole tablica inskrypcyjna w języku niemieckim:

,,VERWEILET! VIELLEICHT IST EINER.
UNTER UNS. DER EUCH LIEP WAR”
tłumaczenie
,,Przystańcie! Może między nami jest, ten kogo kochaliście"

Niestety podczas powodzi jaka miała miejsce w czerwcu 2010 roku cmentarz został ponownie zalany. Doszło do zniszczenia części odtworzonego wyposażenia. Jeszcze w tym samym roku przeprowadzono prace naprawcze, sfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Obecnie (sierpień 2020) cmentarz jest bardzo zaniedbany, wysokie zielska zasłaniają krzyże nagrobne , trudno wejść do środka a jeszcze trudniej dostać się na tę nekropolię, mimo ze przy drodze głównej znajduje się oryginalny betonowy drogowskaz chylący się ku ziemi.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 29 w Siepietnicy - Bugaju</strong>

Wróć do spisu obiektów