Cerkiew prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana

 Około 300 m od cerkwi greckokatolickiej w górę wsi znajduje się cerkiew prawosławna pw. Świętych Kosmy i Damiana.
W czasie I wojny światowej od przełomu lat 1914/1915 do maja 1915 roku w Bartnem stacjonował oddział wojsk rosyjskich. Byli to m.in. Tatarzy i Kozacy dońscy. Dla żołnierzy w cetrum wsi odprawiane były w tym czasie polowe msze prawosławne. Od roku 1928 rozpoczęło się masowe przechodzenie na prawosławie i w krótkim czasie na prawosławie przeszło 2/3 mieszkańców wsi.

Pierwszą mszę prawosławną odprawiono tu 17 marca 1928 roku. 30 wrzesnia 1928 roku poświęcono fundamenty pod budowę nowej świątyni. Do czasu ukończenia budowy prawosławne nabożeństwa odprawiano na wolnym powietrzu, zimą w prywatnej hyży.

Budowę ukończono w 1930 roku. Wyglądem zewnętrznym przypomina greckokatolicką cerkiew w Krzywej, lecz jest od niej nieco mniejsza. Świątynia zrębowa, na kamienno-ceglanej podmurówce, nieznacznie wystającej ponad powierzchnię ziemi. Rzut przyziemia wydłużony, prezbiterium zakończone trójbocznie. Ściany oszalowano poziomo deskami pomalowanymi na żółto. Od północy przy sanktuarium zakrystiaz oknem od wschodu. Okna prostokątne, jedno od południa w sanktuarium i babińcu, dwa w nawie. Od północy tylko dwa w nawietylko dwa w nawie. Dach dwuspadowy, kryty blachą, z tyłu nad prezbiterium trójpołaciowy z ośmiobocznymi tamburami, z których największy nad nawą. Tambur nad nad nawą nakryty ośmiopolową, nieco spłaszczoną półkolistą kopułą, nad którą pozorna latarnia zwieńczona baniastym hełmem. Nad prezbiterium i babińcem mniejsze tambury nakryte nieco wygiętymi ośmiopolowymi daszkami, nad którymi pozorne latarnie z baniastymi hełmami. Krzyże kute prawosławne. Teren przycerkiewny otoczony jest ogrodzeniem z siatki drucianej. Drzewa rosnące dookoła swiątyni zostały wycięte w 1995 roku.

Wewnątrz ikonostas wykonany po 1928 roku, pochodzący podobno z rozebranej cerkwi z Chełmszczyzny, złożony ze współczesnych ikon (z dawnego zachowały się tylko carskie wrota), kilka ikon pochodzących z nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej w Świerzowej Ruskiej. Ponadto kryształowy żyrandol - pająk przeniesiony z tutejszej cerkwi greckokatolickiej.

Sporo ikon z XVIII - XX wieku. Wśród nich na centralnym miejscu kopia obrazu Matki Bożej Poczajowskiej. Oryginał wzięli z sobą mieszkańcy Bartnego wysiedlani do Zimnej Wody (Legnickie) w 1947 r. Ponadto ikony Matki Bożej, Chrystusa Pantokratora, św. Mikołaja, Kosmy i Damiana. W babińcu ikona przedstawiająca Michała Archanioła. Na zewnątrz wokół cerkwi znajdują się trzy krzyże prawosławne oraz figura Matki Bożej Różańcowej Niepokalanie Poczętej.

W 2007 r. wokół cerkwi trwają prace remontowe w związku z osuszeniem terenu. (kliknij tutaj)
2008 r. - dalszy ciąg prac remontowych ( zobacz tutaj)

Galeria zdjęć Cerkiew prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana

Wróć do spisu obiektów