Cerkiew greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana

W centrum wsi znajdują się dwie drewniane cerkwie: prawosławna i greckokatolicka obie pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana. Cerkiew greckokatolicka z 1842 r. (data na nadprożu) przejęta obecnie przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
Cerkiew jest konstrukcji zrębowej, pokryta gontem; wnętrze: zbiory łemkowskiej sztuki cerkiewnej i ludowej. Ściany budowli pokryte są wielobarwną dekoracją malarską. Dachy nad nawą i prezbiterium są namiotowe, łamane, ze zwieńczeniami w formie pozornych wieżyczek z latarniami. Nad częścią babińca dach jest dwuspadowy. Cerkiew trójdzielna. Składa się z części kapłańskiej, nawy i babińca. We wnętrzu m.in. kompletny ikonostas z XVIII w. i ołtarz boczny z 1797 r., XVIII-wieczne ikony: Matka Boska z Dzieciątkiem i Chrystus oraz obrazy pochodzące z cerkwi z okolicznych wsi, wśród nich grupa 19 ikon z Bodaków. W babińcu stoją odrzwia z cerkwi w Nieznajowej, która uległa zniszczeniu w 1971 r. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona jest kopulastym hełmem z pozorną latarnią. Ma pochyłe ściany i pozorną, oszalowaną izbicę. Cerkiew otoczona jest zrekonstruowanym drewnianym ogrodzeniem z bramkami.

Pierwsza galeria pokazuje cerkiew przed remontem

Cerkiew w Bartnem Druga galeria pokazuje cerkiew na zewnątrz i wewnątrz

Cerkiew w Bartnem