Cmentarz wojenny nr 201 w Tarnowie

Cmentarz wojenny nr 201 w Tarnowie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Jest to niewielka kwatera utworzona w 1914 roku, znajdująca się w południowo zachodniej części cmentarza żydowskiego w Tarnowie przy ul. Szpitalnej.
Na cmentarzu pochowano 54 żołnierzy (45 z armii austriackiej i 9 rosyjskich), ofiar I wojny światowej. Zginęli oni w walkach, jakie miały miejsce od jesieni 1914 do maja 1915 r., lub zmarli później z ran i chorób w miejskim szpitalu. Pochowano ich w rozproszeniu, największe skupisko obejmuje kilkanaście zachowanych nagrobków. Groby żołnierskie oznakowane zostały prostymi betonowymi płytami w formie klasycznych macew, z hebrajskim napisem wymieniającym imię i nazwisko żołnierza oraz datę śmierci.

Spoczywający tutaj żołnierze są wszyscy znani z nazwisk. Część poległych żołnierzy austro-węgierskich należała do 20 nowosądeckiego pułku piechoty. Znana jest przynależność pułkowa tylko jednego rosyjskiego żołnierza, służył on w 131 tyraspolskim pułku piechoty.
Obecnie (maj 2017) w kwaterze wojskowej jest sporo dobrze zachowanych macew. Interesujący jest nagrobek plutonowego (Zgsf.) Josefa Steinera, poległ 07.10.1914 r. Postawiony jak podają źródła, przez rodzinę już po ustaniu działań wojennych. Na cmentarzu spoczywa również szer. Samuel Reich żołnierz Legionu Polskiego 2 Pułku Piechoty, który zmarł z odniesionych ran 16.07.1915 r.
Nagrobki wojskowe w liczbie 27 odnowiono w 2018 r., dzięki czemu kwatera się doskonale wyróżnia. Nie jest znany projektant cmentarza.
Ważna informacja: cmentarz jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 13.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 201 w Tarnowie

Wróć do spisu obiektów