Cmentarz wojenny nr 198 w Błoniach

Cmentarz wojenny nr 198 w Błoniach jest zabytkowy cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany został przez Heinricha Scholza.
Cmentarz położony jest zaraz przy drodze. Założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony wschodniej i ogrodzony od strony frontowej – kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych sztachet z motywami krzyży łacińskich. Z pozostałych ogrodzenie stanowi pełny mur kamienny, dostosowany uskokami do ukształtowania terenu. Znajdujące się od strony zachodniej wejście, zamykane jest dwuskrzydłowymi, metalowymi wrotami z motywami krzyża łacińskiego. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie masywnego krzyża z kamiennych bloków. Krzyż ustawiony jest na podstawie z kamiennych ciosów w formie ściętego ostrosłupa, zwieńczonej krepidomą. Na licu górnej części krzyża umieszczone są daty „1914 1915”. Pomnik usytuowany jest w obrębie półkolistego aneksu.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– prostopadłościennych, betonowych steli z wyodrębnionym krzyżem łacińskim na licu,
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na betonowych postumentach,
– małych, żeliwnych krzyży lotaryńskich, osadzonych na betonowych postumentach.
Na nagrobkach umieszczone są owalne tabliczki z informacjami o pochowanych.
Groby rozmieszczone są w rzędach, wzdłuż dłuższej osi cmentarza, po obu stronach alejki prowadzącej od wejścia do pomnika głównego.

W siedmiu grobach zbiorowych i 297 pojedynczych pochowano tu 208 żołnierzy austro-węgierskich i 104 żołnierzy rosyjskich. Znane są nazwiska 122 pochowanych.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 198 w Błoniach

Wróć do spisu obiektów