Cmentarz wojenny nr 260 w Zabawie

Cmentarz wojenny nr 260 w Zabawie jest austriackim cmentarzem wojennym z I wojny światowej, wybudowany na terenie jego okręgu VIII Brzesko. Cmentarz znajduje się przy samej drodze Biskupice Radłowskie – Szczurowa obok cmentarza parafialnego. Ogrodzony niewysokim murem. Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest dwuskrzydłowymi, metalowymi wrotami wypełnionym kratą.

Niewielka nekropolia zaprojektowana przez Johanna Watzala ma powierzchnię około 8 arów, zbudowana na planie regularnego sześcioboku. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie 6 zakończonych dwuspadowo, kamiennych steli zwężających się ku górze. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie postumentu, zwieńczonego kamienną figurą orła w koronie wzbijającego się do lotu, na dwustopniowym cokole. Za figurą umieszczony jest krzyż z metalowych rur.
Na frontowej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z napisem wykonanym złoconymi literami:

„POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM NA POLU CHWAŁY/ ZA OJCZYZNĘ W DNIU 8.IX.1939 r./

Pochowano tu 16 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych 8 września 1939 roku podczas bitwy o most w Biskupicach Radłowskich, na mogile umieszczono nazwiska.

W 5 mogiłach zbiorowych i 35 pojedynczych pochowano tu 97 żołnierzy w tym: 77 żołnierzy austro-węgierskich, 11 żołnierzy niemieckich oraz 9 żołnierzy rosyjskich.