Cmentarz wojenny nr 279 Dziekanów - Sterkowiec

Cmentarz wojenny nr 279 Dziekanów - Sterkowiec jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się w przysiółku wsi Sterkowiec. Projektował Robert Motka.
Pochowano tutaj żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w dniach 19-22 listopada 1914 roku. Po przełamaniu przez Rosjan linii obronnej na Dunajcu, Austriacy utworzyli kolejną nad Uszwicą, przebiegała ona m.in. przez miejscowość Sterkowiec. Korpus lwowski usiłował powstrzymać napierające wojska rosyjskie, został jednak wyparty. Doszło tutaj wówczas do szeregu potyczek, a miejscowość Sterkowiec została spalona. Zginęło kilkuset żołnierzy, część z nich została pochowana na cmentarzu w Sterkowcu, pozostali na cmentarzach wojennych w sąsiednich miejscowościach.

W 3 mogiłach zbiorowych i 6 pojedynczych pochowano 108 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano nazwiska 24 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.

Cmentarz ma powierzchnię 500 m2 i zbudowany jest na planie trapezu o bokach długości 17,6 – 22,4 m - 27,2 m. Ogrodzenie tworzą murowane betonowo-kamienne słupki połączone dwoma rzędami stalowych rur. Słupki są dwóch rodzajów; mniejsze i większe. Wejście przez dwuskrzydłową żelazną furtkę osadzoną na dwóch niskich betonowo-kamiennych pylonach. Głównym elementem dekoracyjnym cmentarza jest kamienno-betonowy cokół, na którym osadzono duży drewniany krzyż. Na cokole znajduje się betonowa płyta z napisem:

UNS KAM DER FRIEDE EILIGER ALS EUCH
co w wolnym tłumaczeniu znaczy:
Do nas pokój zawitał wcześniej niż do was.

Mogiły ziemne rozmieszczono wzdłuż wschodniej, zachodniej i północnej strony ogrodzenia. Posiadają betonowe obrzeża oraz nagrobek w postaci betonowego cokołu zwieńczonego krzyżem. Na cokołach umieszczono blaszane tabliczki informacyjne .
Dzisiaj cmentarz porasta las. Na zdjęciach archiwalnych jednak widać, że zbudowany został na łąkach. Austriacy wyznaczyli na mapach dojazd do cmentarza od pobliskiej linii kolejowej. Sam cmentarz jednak błędnie zaliczyli do nieistniejącej już miejscowości Dziekanów, podczas gdy w istocie zawsze znajdował się on na polach wsi Sterkowiec.

W latach 2006-2010 przeprowadzono gruntowny remont i renowację cmentarza. W pierwszym etapie prac sztachety zostały zastąpione przez wzorowane na pierwotnych, metalowymi rurami. Ponieważ cmentarz znajduje się na terenie Lasów Państwowych, wycinki samosiejek dokonali leśnicy. Dodatkowo uzupełniono uszkodzenia filarów ogrodzenia oraz zabezpieczono je przed dalszym niszczeniem przez warunki atmosferyczne. W kolejnych etapach oczyszczono cokół pomnika, zrekonstruowano drewniany krzyż na pomniku centralnym, oraz żeliwne krzyże na mogiłach zbiorowych i indywidualnych oraz zaznaczono granice żołnierskich mogił przy wykorzystaniu betonowych krawężników. Uzupełnione zostały także tabliczki informacyjne na poszczególnych mogiłach. W trakcie prac renowacyjnych odstąpiono od planowanego ogrodzenia w postaci żywopłotu. Po wyremontowaniu cmentarza przy bramce umieszczono tablicę informacyjną.

5 września 2014 r. doszło do dewastacji cmentarza wojennego w Sterkowcu (Cmentarz nr 279 – Dziekanów). Wyłamane zostały elementy stalowe ogrodzenia, które zostały przed kilku laty w ramach remontu zamontowane oraz blisko 100 letnia brama wejściowa. Policja ujęła sprawcę. Staraniem pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku wykonano kopię skradzionej bramy.

22 listopada 2014 r. w setną rocznicę walk na cmentarzu wojennym w Sterkowcu została odprawiona Msza św. w intencji poległych w której uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy, członkowie grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających wojska rosyjskie i austro-węgierskie, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.