Cmentarz wojenny nr 280 w Porąbce Uszewskiej

Cmentarz wojenny nr 280 w Porąbce Uszewskiej jest cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Roberta Motke.
Znajduje się na oddzielnej kwaterze w obrębie dawnego cmentarza parafialnego. Z przystanku autobusowego w centrum Porąbki Uszewskiej prowadzi do niego asfaltowa szosa, która mostkiem przekraczająca potok Niedźwiedź i przechodzi obok Groty Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Odległość ok. 500 m. Cmentarz znajduje się w zaroślach po lewej stronie tej szosy, w odległości ok. 100 m od niej.

Pochowano tutaj żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w 1915. Po zwycięstwie połączonych sił austriackich i niemieckich w bitwie pod Krakowem i bitwie pod Limanową wojska rosyjskie wycofały się na wschód, broniąc linii kolejowej Przemyśl – Bochnia. W otaczających ją miejscowościach znajdowały się ich transzeje i okopy, szczególnie na wznoszących się w tej okolicy po jej południowej stronie wzgórzach Pogórza Wiśnickiego. Toczyły się tutaj zacięte walki, stąd też w miejscowościach wzdłuż tej linii kolejowej znajdują się liczne cmentarze wojenne. W jednym grobie zbiorowym w trzech pojedynczych pochowano tu 66 żołnierzy, z nazwiska znanych jest 41; Wśród nich jest : 40 żołnierzy armii austrowęgierskiej i 26 żołnierzy armii rosyjskiej. Spoczywający tu polegli w listopadzie i grudniu 1914 roku.
Jest między innymi porucznik ck armii ze stopniem naukowym doktora, Alois Dollus.

Głównym elementem ozdobnym jest betonowa ściana pomnikowa zwieńczona dużym krzyżem. Mimo że sama kwatera jest prosta w formie, to znajdziemy tutaj bardzo oryginalny szczegół, a mianowicie "drzewo śmierci" na ścianie pomnikowej, czyli tablice imienne poległych ułożone na kształt drzewa. Zamontowana jest na niej tablica z nazwiskami 24 poległych żołnierzy. Oprócz tego są nagrobki w postaci betonowych stel zwieńczonych dużymi, ażurowymi, żeliwnymi krzyżami. Są 2 rodzaje tych krzyży; jednoramienne austriackie i dwuramienne rosyjskie. Na stelach zachowały się tabliczki z nazwiskami.

Cmentarz w Porąbce Uszewskiej uległ w dużym stopniu zniszczeniu. Z oryginalnego ogrodzenia pozostały tylko betonowe słupki. Cmentarz został ostatnio odnowiony, a niszczące go krzewy i drzewa usunięto. Jest też na bieżąco pielęgnowany. Poniżej jego dolnego końca znajduje się nagrobek żołnierza radzieckiego pochowanego tutaj w 1945. Była na nim gwiazda, która jednak znikła.