Cmentarz wojenny nr 281 w Dębnie

Cmentarz wojenny nr 281 w Dębnie jest cmentarzem z I wojny światowej. Projektantem obiektu był Robert Motka.
Cmentarz wojenny znajduje się na cmentarzu komunalnym w Dębnie, po lewej stronie drogi prowadzącej od drogi krajowej nr 4 do Zamku w Dębnie. Zamek znajduje się po prawej stronie tej drogi, cmentarz naprzeciwko, po lewej. Złożony jest z dwóch kwater; głównej, na której pochowano żołnierzy armii austriackiej i niemieckiej, oraz drugiej, mniejszej, na której pochowano żołnierzy armii rosyjskiej.

Pochowano tutaj żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w listopadzie i grudniu 1914 oraz od stycznia do maja 1915. Ogółem na cmentarzu pochowano w dwóch grobach zbiorowych i 40 pojedynczych, 29 żołnierzy armii austriackiej, 9 żołnierzy armii niemieckiej oraz 25 żołnierzy armii rosyjskiej. Zidentyfikowano 28 żołnierzy.

Kwatera austrowęgierska założona jest na planie prostokąta i otoczona słupami z kamiennych bloczków, połączonymi żelaznym łańcuchem. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Na osi cmentarza znajduje się wyżwirowana, ujęta w betonowy krawężnik alejka. Główny element kwatery stanowi pomnik w formie kopca z nieregularnych kamiennych bloków, zwieńczonego wysokim, żelaznym krzyżem o ramionach spiętych łukowym zadaszeniem. Na frontowej ścianie pomnika umieszczona jest kamienna tablica w formie krzyża maltańskiego z wyrytymi datami „1914 1915” oraz tabliczką z napisem: „TYM MIEJSCEM/ OPIEKUJE SIĘ/ SZKOŁA PODSTAWOWA/ W DĘBNIE”

Kwatera rosyjska założona jest na planie prostokąta i otoczona betonowym krawężnikiem. Główny element urządzenia kwatery stanowi pomnik w formie stylizowanego krzyża lotaryńskiego o fazowanych krawędziach ramion, umieszczonego na postumencie z betonowych bloczków. Po obu stronach pomnika znajdują się nagrobki w formie steli zakończonych łukiem i zwieńczonych małym, żeliwnym krzyżem lotaryńskim. Na pomniku i nagrobkach umieszczone są tabliczki z informacjami o pochowanych.
W dwóch grobach zbiorowych i w dwóch pojedynczych pochowano tu 25 żołnierzy z armii rosyjskiej.