Cmentarz Wiejski - nowy - Pętna

Nowy cmentarz w Pętnej Założony został ok. roku 1947. Znajduje się jednak na nim kilka starszych obiektów. Wg relacji starszych mieszkańców grunt pod cmentarz zakupiła od duchownego gromada. Znajduje się na nim 107 obiektów (2006 r.). Przeważają grobowce i krzyże z lastryko. Większość z nich usytuowana jest wsch.- zach. Prawie na każdym znajduje się fotografia zmarłej osoby. Cmentarz otoczony jest wieńcem iglastych i liściastych drzew.

Ze starszych obiektów można wymienić:
l - Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jezus ma szeroko rozłożone ręce. Figura podobna do kapliczki -figury przydrożnej w Pętnej oraz do figury na cmentarzu w Krzywej. W Krzywej autorem był W. Serwoński z Gorlic, może więc i ta figura jest jego autorstwa.
2 - W prawym dolnym rogu cmentarza znajduje się krzyż prawosławny z piaskowca, z inskrypcją cyrylicą i datą 1938. We wnęce znajduje się bardzo ładna płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem (39 cm wys.) na ręku. Matka Boża w koronie, Jezus trzyma w prawej ręce kulę. Płaskorzeźba była niegdyś malowana, do dziś znać: kolory: czerwony, żółty, niebieski i zielony.
3 - Krzyż kamienny z datą 1930, inskrypcja cyrylicą. Na cokole płaskorzeźba kobiety - Matki Bożej, łudząco podobna do płaskorzeźby Matki Bożej Bolesnej z mieczem znajdującej się na starym cmentarzu w Pętnej i Małastowie. W tym przypadku bez miecza.
4 - Krzyż łaciński, metalowy, wysoki, z żeliwną płaskorzeźbą Matki Bożej stojącej w pozycji modlitewnej ze skrzyżowanymi na piersi rękami.
5 - Krzyż prawosławny z piaskowca z datą 1932, z metalową postacią Chrystusa i modlącą się Matką Bożą.
Ponadto znajduje się tu jeszcze kilka prawosławnych krzyży z piaskowca z datami: 1945 (inskrypcja polska), 1946, 1959,1965 i 1988 (inskrypcja cyrylicą).
Razem z piaskowca (wraz z figurą) 10 obiektów.

Z lastryko przeważają grobowce i krzyże łacińskie, których jest w sumie 69. Z nich 13 ma inskrypcje pisane cyrylicą, pozostałych zaś 48 - po polsku. Nieliczne z lastryko mają daty: 1936, 1941, 1942, 1963. Przeważają z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych. Trzy z nich ma we wnęce gipsowe figury Matki Bożej. Jest 4 krzyże prawosławne z lastryko. Dwa groby z płaskorzeźbami uskrzydlonych głów dzieci, z polską inskrypcją.
14 mogił z łacińskimi krzyżami z rurek, 2 mogiły z prawosławnymi krzyżami z rurek, 2 krzyże łacińskie z kątowników, l z płaskowników, 5 drewnianych łacińskich i dwa prawosławne. Ponadto 3 mogiły ziemne.

Galeria zdjęć Cmentarz Wiejski - nowy - Pętna

Wróć do spisu obiektów