Cmentarz wojenny nr 144 w Królowej Polskiej

Cmentarz wojenny nr 144 w Królowej Polskiej, jest to zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Gustava Ludwiga, położony na terenie wsi Królowa Polska, w gminie Kamionka Wielka, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Należy do X Okręgu Cmentarnego Limanowa. Położony u podnóży pasma Palenicy, w pobliżu drogi: Nowy Sącz - Bogusza - Florynka.

Na cmentarzu pochowano 39 żołnierzy w 18 pojedynczych grobach i 8 mogiłach zbiorowych w tym: 32 żołnierzy austro-węgierskich i 7 żołnierzy rosyjskich poległych w okresie od listopada 1914 do kwietnia 1915.

Cmentarz założony jest na dwóch półkolistych tarasach, połączonych kamiennymi schodami. Skarpy tarasów wzmocnione są kamiennym murem. Ogrodzenie dolnego tarasu stanowi płot z metalowych prętów. Pierwotnie dolny taras był ogrodzony drewnianą balustradą. Główny element cmentarza stanowi znajdujący się na wyższym tarasie, kamienny pomnik w formie krzyża o zaokrąglonych końcach ramion, wspartych kolumnami, na wysokim, dwustopniowym postumencie. W górnej części postumentu wmurowana jest tablica z datą „1914”. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z motywem wieńca laurowego. Na górnym tarasie przed pomnikiem znajdują się kwietniki w formie kamiennego kręgu z otworem w środku. Na skarpach górnego tarasu rosną cztery brzozy.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie kamiennych krzyży łacińskich (5 na górnym, 8 na dolnym tarasie) z umieszczonym na skrzyżowaniu ramion żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. Na ścianach postumentów zamontowane są owalne, zielone tabliczki z informacjami o pochowanych. Na dolnym tarasie znajduje się krzyż wykonany z połączonych ze sobą metalowych okręgów z medalionem z wizerunkiem głowy Chrystusa i promienistą glorią. Na krzyżu umieszczona jest owalna, metalowa tabliczka memoratywna z napisem: „Ś.†P./ JÓZEF BRIS/ ŻOŁNIERZ AUSTRIACKI/+ 1945/ PROSI/ O MODLITWĘ”.

W 1991 r. na cmentarz przeniesiono szczątki żołnierza niemieckiego ekshumowanego z mogiły w Kamionce Małej przy potoku Głębuczek. Wówczas przeniesiono na cmentarz krzyż z nazwiskiem innego żołnierza armii niemieckiej (Josef Bris), pochowanego na terenie miejscowości Królowa Polska, którego szczątków podczas prowadzonej w 1991 r. ekshumacji nie odnaleziono.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 144 w Królowej Polskiej

Wróć do spisu obiektów