Cmentarz wojenny nr 356 – Podole

Cmentarz wojenny nr 356 – Podole jest cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez nieznanego architekta jako kwatera wojskowa przy cmentarzu parafialnym. Kwatera ma kształt prawie kwadratowy, z przodu posiada ścięte naroża. Otoczona jest kamiennym, uskokowym murem z kamienia. Na osi wejścia znajduje się pomnikowa ściana w kształcie trójkąta z krzyżem łacińskim. W 3 grobach zbiorowych i w 3 pojedynczych pochowano tu 22 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Cmentarz należy jak najszybciej remontować, lewa część ściany pomnikowej uległa całkowitemu zniszczeniu – ( stan z maja 2018)

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 356 – Podole

Wróć do spisu obiektów