Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej

Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča.
Znajduje się na wzgórzu Łokieć, powyżej dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego wyłaniający się z pomiędzy rzadkich drzew z widocznymi dwoma jasnymi, betonowymi krzyżami oraz murem okalającym. Aby wejść na teren cmentarza, należy obejść okalający go kamienny mur z charakterystycznymi uskokami dostosowanymi do różnic w terenie. Z tyłu obiektu, dwuskrzydłowa bramka, dodatkowo od strony lasu osłonięta kamiennym murkiem.

Cały cmentarz zaprojektowany został na planie dwóch nakładających sie na siebie owali. Na ich przecięciu, na murze zewnętrznym, na dwóch kamiennych cokołach stoją dwa potężne, betonowe krzyże. Pomiędzy wspomnianymi krzyżami, na jednej osi stoi pomnik centralny. Pomnik bardzo oryginalny, na planie okręgu z 3-stopniowym, kamiennym podestem. Wokół niego, 6 słupów z kamiennych bloków, uskokowo zmniejszających się ku górze. Całość nakryta jest betonowym okręgiem, przyozdobionym blachą w kolorze miedzi z imitującą wieniec z liści dębu. Wieniec został wykonany przez arabskich rzemieślników na zamówienie polskich i austriackich żołnierzy służących w siłach pokojowych na Wzgórzach Golan i tu zamontowany w 2001 r.

W górnej części słupów, wmurowane prostokątne tablice z płaskorzeźbami wojowników oraz dwie inskrypcje o następującej treści: (tłum. z niemieckiego):
Choć umarliście - żyjecie w pamięci, w miłości i w błogosławieństwie pokoju
oraz Walczyliśmy pierś w pierś, zmartwychwstaniemy ramię w ramię.

Wokół pomnika centralnego, rozlokowane są mogiły w układzie centrycznym. Krzyże drewniane jedno i dwuramienne z rozszerzanymi i rzeźbionymi końcami. W pobliżu ogrodzenia zachowało sie kilka krzyży oryginalnych. Pola grobowe obłożone polnymi kamieniami. Na terenie cmentarza znajduje się 12 grobów zbiorowych oraz 75 mogił pojedynczych, w których pochowano 63 żołnierzy austro-węgierskich i 137 rosyjskich. 46 żołnierzy znanych jest z nazwiska i imienia oraz z przynależności do jednostki wojskowej(I.R. 27, I.R 97, I.R.87, I.R 99, I.R.98, I.R 45, I.R.192, F.J.B.7, F.K.R.8)
W większości byli to żołnierze ranni w walkach o utrzymanie pozycji nad Wisłoką końcem 1914 r. i zmarłych w szpitalu polowym, który mieścił się w domach w pobliżu cerkwi.

Cmentarz został odnowiony w lipcu 1990 roku przez żołnierzy 54 Kadrowego Pułku Obrony Krajowej ze Styrii w Austrii, będącego kontynuatorem tradycji sławnego C. K. 27 Pułku Piechoty "Król Belgów". Remont wsparł także Austriacki Czarny Krzyż oraz władze lokalne. Cmentarz został poświęcony 28 lipca 1991 roku w obecności przedstawicieli członków pułku w Grazu. Cmentarz ten jest pomnikiem pokoju symbolem wszystkich miejsc spoczynku żołnierzy poległych w tamtych czasach na terenie byłej Galicji”. O tym fakcie, świadczą dwie tablice w języku polskim i niemieckim (wmurowane na zewnątrz kamiennego muru okalającego cmentarz) o następującej treści:

Na tym cmentarzu wojennym pochowani
zostali żołnierze armii Austro-Węgier
i Rosji, polegli w czasie I Wojny
Światowej w latach 1914-1918
Został on odnowiony w lipcu 1990 roku
przez żołnierzy 54 Kadrowego Pułku
Obrony Krajowej ze Styrii w Austrii
będącego kontynuatorem tradycji
sławnego C.K. 27 Pułku Piechoty
"Król Belgów". Cmentarz ten jest
pomnikiem pokoju - symbolem
wszystkich miejsc spoczynku
żołnierzy poległych w tamtych
czasach na terenie byłej Galicji

Przy głównym skrzyżowaniu w Krempnej, stoi betonowy słup informacyjny z numerem cmentarza.
Zdjęcia wykonałem 14 listopada 2014 r. oraz w lipcu i październiku 2020 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej</strong>

Wróć do spisu obiektów