Cmentarz wojenny nr 366 w Limanowej

Cmentarz wojenny nr 366 w Limanowej jest cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Projektantem cmentarza był Gustaw Ludwig. Jest to kwatera w centrum cmentarza parafialnego w Limanowej, znajdującego się pomiędzy ul. Szwedzką i ul. Kazimierza Łazarskiego. Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta.

Głównym elementem ozdobnym jest murowany z kamienia pomnik z zamontowanymi na nim na ozdobnym łuku trzema stylizowanymi krzyżami i obrazem olejnym, który przedstawia Chrystusa pochylającego się nad rannym żołnierzem. Pomnik znajduje się na południowym końcu kwatery, która podzielona jest na 3 równoległe części. W części środkowej znajduje się 5 nagrobków, po bokach zbiorowe mogiły na których zamontowano niskie żeliwne krzyże na betonowych cokołach. Są 2 rodzaje krzyży; jednoramienne austriackie i dwuramienne rosyjskie.

Na cmentarzu pochowano 28 żołnierzy austro-węgierskich i 5 rosyjskich w 18 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych. Ponadto złożono tutaj w okresie międzywojennym prochy 5 żołnierzy przeniesionych ze zlikwidowanego cmentarza wojennego nr 367 w Mordarce. Żołnierze służyli w 59 pułku piechoty oraz w 17 pułku piechoty Landwehry. Wszyscy zginęli w tym rejonie w miesiącach październik – grudzień 1914 w czasie bitwy pod Limanową.

Założona w okresie I wojny światowej kwatera uległa znaczącym przekształceniom wskutek późniejszych pochówków.
W grobach wojennych tej kwatery wojennej pochowano co najmniej 38 poległych w czasie I wojny światowej (w tym 8 żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legionów), jednego żołnierza z września 1939 r., 94 ofiary terroru hitlerowskiego, 3 żołnierzy Batalionów Chłopskich.
Cmentarz był odnawiany i jest w dobrym stanie

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 366 w Limanowej

Wróć do spisu obiektów