Cmentarz wojenny nr 374 w Wiśniowej

Cmentarz wojenny nr 374 w Wiśniowej jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Jest to niewielki cmentarz znajdujący się w południowej części miejscowości Wiśniowa, w przysiółku Jurkówka, po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 964 prowadzącej do Kasiny Wielkiej.

Cmentarz założony jest na planie wpisanym w kwadrat, zakończony łukiem od strony zachodniej. Otoczony jest ogrodzeniem w formie kamiennych słupów, połączonych drewnianym sztachetowym płotem. Wokół rośnie kilka pięknych, starych lip, a zaprojektował go Gustaw Ludwig. Główny element cmentarza stanowi zbudowana w linii zachodniego ogrodzenia, murowana kaplica z XIX w. Po obu stronach kaplicy znajdują się dwa wejścia, prowadzące na cmentarz, zamykane jednoskrzydłową drewnianą furtką.

W 1 mogile zbiorowej i 8 mogiłach pojedynczych pochowano 2 żołnierzy z armii rosyjskiej oraz 10 z armii austro-węgierskiej (głównie Czechów) poległych w grudniu 1914 r., w bitwie w dolinie Krzyworzeki, w początkowej fazie operacji łapanowsko-limanowskiej. Znane są nazwiska 4 osób.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 374 w Wiśniowej

Wróć do spisu obiektów