Cmentarz wojenny nr 10 w Woli Cieklińskiej

Cmentarz wojenny nr 10 w Woli Cieklińskiej (Kłopotnica) jest cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča znajdujący się przy skrzyżowaniu dróg Gorlice-Żmigród i Jasło-Folusz w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród - miejsce zwane Sieniawa.

Pierwotnie był to samodzielny cmentarz usytuowany po obu stronach drogi Folusz-Jasło o powierzchni około 110 m² i 340 m². Ogrodzony żerdziami i żywopłotem, przy drodze ustawione były dwa kamienne sarkofagi z tablicami, zwieńczone kamiennymi krzyżami. Na jednej z tablic inskrypcyjnych znajdowało się epitafium autorstwa Hansa Hauptmanna, które w przekładzie brzmi:

Obcą wam była ziemia, na której walczyliście.
Teraz Was obejmie i jest waszą Matką.

W 4 mogiłach zbiorowych i 12 indywidualnych pochowano tutaj 141 żołnierzy: 77 austro-węgierskich i 64 rosyjskich, z których zaledwie 9 zidentyfikowano.

Obecnie cmentarz właściwie nie istnieje, pozostałości zniszczono podczas poszerzania biegnących obok dróg. Jedynie resztki jednego z pomników otoczono metalowym płotkiem i opatrzono tablicą:

ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY
1914 – 1918
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

Do dzisiaj zachowała się jedynie włoska topola zasadzona w czasie jego budowy. W 1966 r. władze gminy wzniosły obecny postument.Planowana jest odbudowa założenia cmentarnego.

Zdjęcia w galerii wykonałem 16 lipca 2014 r. (8 szt) pozostałe 10.10.2015 r.
Tak było do sierpnia 2015 r.

Na przełomie sierpnia i września 2015 roku, odbudowany został kamienny pomnik - sarkofag. Końcem października zamieszczono na sarkofagu inskrypcję, tłumaczenie na j. polski "Chwalebny, złoty blask opromienia miejsce wiecznego spoczynku tych Wspaniałych. Oni zapłacili swoją krwią ziemię, w której śpią."
Pomnik - sarkofag powinien być jeszcze ogrodzony, tak jak to widzimy na zdjęciu archiwalnym!

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 10 w Woli Cieklińskiej</strong>

Wróć do spisu obiektów