Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej

Cmentarz wojenny nr 11 autorstwa Dusana Jurkovića zlokalizowany jest w miejscowosci Wola Cieklińska w gminie Dębowiec, pow. Jasło u podnóża góry Jaszcz.
Od drogi głównej doprowadza droga gruntowa dobrej jakości. Nekropolia założona na planie dwóch zachodzących na siebie okręgów o różnej średnicy, otoczona jest kamiennym murem z uskokami dostosowanymi do spadku w terenie. Wejście na teren cmentarza znajduje się w dolnej części mniejszego okręgu i prowadzi po czterech kamiennych stopniach. Bramę wejściową tworzy kamienny łuk wsparty na pylonach, na którym widnieje wykuta inskrypcja:

WIR - ZOGEN - ZUM - STREIT - UND - WIR - FANDEN - FRIEDEN

(WYRUSZYLIŚMY NA BÓJ A ZNALEŹLIŚMY POKÓJ)

Na teren większego kręgu prowadzą trzy kamienne stopnie, po bokach których wznoszą się dwa pylony z ciosów piaskowca, uskokowo zwężające się ku górze, a na nich - po cztery gładkie kolumienki podtrzymujące zdobiony motywem roślinnym kapitel. Całość zwieńczona jest metalowym krzyżem. Na wprost wejścia, pośrodku większego pola grobowego wznosi się mauzoleum - rotunda, do wnętrza której prowadzi prostokątny otwór w tylnej części budowli. Mauzoleum jest miejscem spoczynku dwóch oficerów armii niemieckiej, żołnierza armii austriackiej oraz żołnierza armii rosyjskiej. Na frontowej ścianie rotundy znajduje się płyta z piaskowca przykryta kamiennym daszkiem ozdobionym motywem stylizowanych liści akantu. Na płycie, w jej górnej części, widnieją nazwiska dwóch poległych żołnierzy a poniżej inskrypcja:

DAS - IST - SO - HERRLICH - AN DEM - LOS - DES - KRIEGERS SICH - SEINER - SELBST - ENT AUSSERND - SUCHT - ER - GANZ DEM - ALLGEMEINEN SICH - DAHINZUGEBEN UND - GRUSZT - IM - TOD -DEN EHRENVOLLSTEN - LOHN

(OTO WSPANIAŁY LOS WOJOWNIKA, POZBYWAJĄC SIĘ WŁASNEGO JA, CAŁKOWICIE ODDAJĄC SIĘ OGÓŁOWI, W ŚMIERCI UPATRYWAĆ NAJSZCZYTNIEJSZĄ NAGRODĘ.)

Mogiły poległych żołnierzy ułożone są półkoliście wokół rotundy i pod kamiennym murem. Na mogiłach ustawione są żeliwne krzyże: jednoramienne na grobach żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej, dwuramienne na grobach żołnierzy armii rosyjskiej. Krzyże ustawiono na niskich betonowych cokołach. Na skrzyżowaniach ramion umieszczone są okrągłe lub owalne tabliczki memoratywne otoczone okrągłym palmetowym obramowaniem. Mogiły zbiorowe oznaczone są betonowymi stelami z prostokątnymi tablicami, na których umieszczono imiona, nazwiska, daty śmierci i nazwy jednostek wojskowych poległych żołnierzy.
Na cmentarzu w siedmiu grobach zbiorowych i 56 pojedynczych pochowanych jest 114 żołnierzy wszystkich trzech armii, poległych w listopadzie i grudniu 1914 r. oraz w maju 1915 r.: 22 z armii austro-węgierskiej, 48 z armii niemieckiej i 44 z armii rosyjskiej, w tym 66 zidentyfikowanych.

Cmentarz zachował się w stosunkowo dobrym stanie, jednak był zaniedbany. W 1999 roku, staraniem gminy i przy udziale środków Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi VDK w Kassel przeprowadzono kompleksowy remont obiektu, przywracając mu dawną świetność. W latach następnych uzupełniono brakujące elementy wyposażenia: tablice nagrobne i żeliwne płyty z betonowych stel. Cmentarz został w 1993 roku z urzędu, wpisany do rejestru zabytków.

Zdjęcia wykonałem 2 sierpnia 2014 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej</strong>

Wróć do spisu obiektów