Cmentarz wojenny nr 48 w Regietowie Wyżnym


Cmentarz wojenny nr 48 w Regietowie Wyżnym jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Szlak dojściowy zaczyna się od betonowego drogowskazu cmentarnego - austriackiego, który stoi tuż przy drodze, przed starym łemkowskim cmentarzem parafialnym. Stąd ścieżką obok łąk (1 km) dochodzimy do lasu na stokach Jaworzynki i powyżej szkółki leśnej znajduje się cmentarz.

12 kamiennych słupów z gontowym daszkiem połączonych drewnianym parkanem. Drewniane krzyże nagrobne, krzyż centralny. Na tablicy na ścianie pomnikowej umieszczono napis: "Chwalcie Pana! Z cegiełek ciał naszych, co się tak nikłe zdawały, zbudował ojczyźnie pomnik zwycięstwa i chwały". Pochowano tu 210 żołnierzy, w tym 74 żołnierzy austro-węgierskich z 87 pułku piechoty i 3 pułku strzelców tyrolskich (T.K.J.R.3) i 136 rosyjskich. 35 znanych jest z nazwiska i imienia oraz z przynależności do jednostki wojskowej. Polegli w okresie bitwy wielkanocnej - marzec 1915 r.

20 września 2014 r., w Regietowie Wyżnym, na odnowionym cmentarzu z Wielkiej Wojny nr 48 odbyła się uroczystość poświęcenia nekropolii z udziałem przedstawicieli Austrii i Polski. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia gości, modlitwa i złożenie wieńców.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 48 w Regietowie Wyżnym</strong>

Wróć do spisu obiektów