Cmentarz Parafialny

replica watches ukRadocyna - stary łemkowski cmentarz parafialny Około 100 m za miejscem po cerkwi, po tej samej stronie drogi, znajduje się duży parafialny łemkowski cmentarz. W latach 90-tych był odnowiony, obecnie zarośnięty. Znajduje się na nim ponad 20 kamiennych krzyży z płaskorzeźbami na cokołach.
Na jego terenie kwatera wojenna z I wojny światowej, odnowiona w 1994 roku.
Na początku lat 2000 grupy młodzieży z Polski, Ukrainy (z miejscowości Pustomyty) i Słowacji (z Becherova) pracowali na starym cmentarzu łemkowskim w nieistniejącej już wsi Radocyna, na obrzeżach Magurskiego Parku Narodowego. Karczują chaszcze, oczyszczają nagrobki. Uczą się też szacunku do przeszłości i budowania nowych więzi w przyszłości, wyzbywają się stereotypów i przełamują bariery kulturowe. To część społeczno - wychowawczego programu "Pamięć silniejsza niż śmierć", służącego m.in. ratowaniu charakterystycznych dla Beskidu Niskiego opuszczonych cmentarzy z niezwykłe ciekawymi kamiennymi krzyżami i pomnikami. Te z Radocyny pochodzą z warsztatów kamieniarskich ze słynącej z tego wsi Bartne i z pracowni Serwońskiego w Gorlicach. Ocalało ich niewiele. Wykonane z piaskowca, ustawione bezpośrednio na ziemi, poprzechylały się, upadły. Zwalone fragmenty porosła roślinność.
Najczęściej krzyże przewracało wypasane w pobliżu bydło, dlatego za najważniejsze uznano ogrodzenie nekropolii które zostało wykonane.

Rada Gminy Sękowa ostatniego dnia września 2002 roku podjęła uchwałę o przekazaniu cmentarza w Radocynie diecezji przemysko – nowosądeckiej. Przed rokiem z wnioskiem o zmianę własności i stosowny wpis do ksiąg wieczystych wystąpił rezydujący w Sanoku arcybiskup Adam Dubec.

Galeria zdjęć Cmentarz Parafialny

Wróć do spisu obiektów