Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach

Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej znajdujący się we wsi Wietrzychowice w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wietrzychowice.
Znajduje się na cmentarzu parafialnym, w pobliżu kościoła. Jego projektantem był Johann Watzal. Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta. Ogrodzony jest charakterystycznym murem wykonanym z betonowych, ażurowych elementów. Wejście przez bramkę zamykaną dwuskrzydłową furtką z metalowych rur. Od bramy szeroka alejka prowadząca do pomnika centralnego. Jest to wkomponowany w tylne ogrodzenie cmentarza duży betonowy krzyż łaciński z betonowa ścianą, na której zamontowano tablicę inskrypcyjną z napisem:

„STRÖME BLUTES SIND GEFLOSSEN
STARKER FUHLT UNS DAS GESCHICK
TRÄNENSTRÖME SIND VERGOSSEN
KUHNER LEUCHTET UNSER BLICK
JUNG AUS EUREM HELDEN TOD
STIEG DES RECHTES MORGENROT!”

W wolnym przekładzie oznacza on:

Płynęły rzeki krwi. Silniejszy był od nas los. Przelało się morze łez. Lecz śmielej patrzcie w przyszłość, bo z naszej bohaterskiej śmierci powstała jutrzenka wolności.

Po obu stronach alejki ustawiono w rzędach mogiły żołnierzy z nagrobkami w postaci różnego rodzaju żeliwnych krzyży osadzonych na betonowym cokole. Krzyże posiadają blaszane imienne tabliczki.

W 8 grobach zbiorowych i w 46 pojedynczych pochowano tutaj 119 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Zidentyfikowano 67. Wśród zidentyfikowanych większość zginęła w dniach 2-4 maja 1915 r., a więc podczas wielkiej ofensywy sprzymierzonych wojsk austriacko-niemieckich zwanej bitwą pod Gorlicami. Podczas tej ofensywy doszło do przełamania frontu i Rosjanie przepędzeni zostali daleko na wschód. Wśród poległych są nazwiska polskie. (Przyszlak, Mącznik, Powolny, Gałuszka,Dutko, Nowak)

Austriacy rozpoczęli budowę cmentarza w 1915 r., zaraz po wygranej bitwie pod Gorlicami. Rosnące na cmentarzu stare drzewa zasadzone zostały jeszcze podczas budowy. Z czasem jednak cmentarz uległ pod wpływem czynników przyrody częściowemu zniszczeniu. Wykonano generalny remont cmentarza. Alejki cmentarza wysypano tłuczniem i odnowiono wszystkie elementy cmentarza. Trawa jest koszona, cmentarz jest pielęgnowany i jest w bardzo dobrym stanie.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach

Wróć do spisu obiektów