Cmentarz wojenny nr 84 w Bednarce

Cmentarz wojenny nr 84 w Bednarce Obiekt znajduje się na terenie cmentarza wiejskiego jako wydzielona kwatera, położona w jego najwyższej części. Zajmuje powierzchnię około 122 m², otoczony ogrodzeniem ze słupków kamiennych połączonych podwójnymi rurami stalowymi. W ogrodzeniu od strony południowej znajduje się wejście z drewnianą furtką trojkątnie zakończona w górnej części. Element centralny stanowi duży typowy krzyż żeliwny.

Cmentarz został wyremontowany w okresie międzywojennym, kiedy to nadano mu obecny wygląd, oraz w okresie powojennym. Obiekt po remoncie jest w dobrym stanie, na cokołach krzyży nagrobnych daje się odczytać niektóre nazwiska z tabliczek nagrobnych.

Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

–żeliwnego krzyża ze stylizowanym mieczem, krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion, literą W, datą „1915”
– małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem dębowym, literą W, datą „1915”
– żelaznych krzyży lotaryńskich na niskich cokołach.

Na cmentarzu jest pochowanych 27 żołnierzy w siedmiu grobach zbiorowych oraz 4 pojedynczych poległych w maju 1915 roku. Spoczywa tu 14 Rosjan oraz 13 Niemców m.in. z 46 Pruskiego PP, 22 rezerwowego pruskiego PP, 3 Bawarski Pułk Piechoty im. Księcia Bawarii Karola i 13 Bawarski Pułk Piechoty im. Cesarza Austrii Franciszka Józefa I

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 84 w Bednarce</strong>

Wróć do spisu obiektów