Cmentarz wojenny nr 292 w Faściszowej

Cmentarz wojenny nr 292 w Faściszowej jest cmentarz z I wojny światowej znajdujący się we wsi Faściszowa w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn. Jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Projektował Robert Motka.
Cmentarz znajduje się w widłach dwóch dróg: drogi Zakliczyn – Siemiechów i odchodzącej od niej na prawo drogi do Brzozowej (około 500 m od skrzyżowania tych dróg).
Jest z wszystkich stron otoczony polami uprawnymi i obsadzony drzewami, tak, że ma wygląd zagajnika. Nie prowadzi do niego żadna ścieżka. Cmentarz ma kształt kwadratu o powierzchni 548 m2 i ogrodzony jest słupami z betonowych bloczków, połączonymi żelaznym ozdobnym łańcuchem. Wejście znajduje się od strony północnej. Ujęte jest w dwa kamienne słupy na planie greckiego krzyża i zamykane dwuskrzydłową, kutą furtką. Słupy nakryte są dachówką. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż z łamanym zadaszeniem, osadzony na masywnym postumencie z kamiennych bloków, zdobionym motywami zakończonych półkoliście steli z przewieszonym wieńcem laurowym. Krzyż usytuowany jest na półkolistym tarasie o skarpie wzmocnionej kamieniami, na który prowadzą dwa ciągi betonowych schodów. Na osi cmentarza prowadzącej od wejścia do pomnika głównego, w otoczonym z trzech stron skarpami obniżeniu terenu znajduje się betonowa misa ofiarna. Elementem centralnym cmentarza był betonowy postument z wieńcami po bokach zwieńczony drewnianym krzyżem- po krzyżu nie pozostał jednak żaden ślad.

Nagrobki mają formę:
– betonowych arkadek, dwóch z umieszczonym w prześwicie krzyżem greckim i trzech z krzyżem lotaryńskim,
– zwężających się ku górze trójstopniowych postumentów zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego lub małym, żeliwnym krzyżem lotaryńskim.

W dwóch grobach pojedynczych i w pięciu zbiorowych pochowano 30 żołnierzy austro – węgierskich i 43 żołnierzy rosyjskich, poległych lub zmarłych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 3 pochowanych. Jednym z tej trójki jest niejaki Eugen Rother z 39 Pułku Piechoty w stopniu kadeta. Stopień ten otrzymywali tzw. jednoroczni ochotnicy po zdaniu egzaminów i złożeniu akcesu do stałej służby w armii. Jednorocznym ochotnikiem mogła zostać osoba legitymująca się co najmniej egzaminem dojrzałości oraz przed 21 rokiem życia.
Cmentarz jest w dobrym stanie. Uroku dodają mu piękne dęby zasadzone przez jego budowniczych. Został odnowiony ze środków budżetu państwa.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 292 w Faściszowej

Wróć do spisu obiektów