Cmentarz wojenny nr 297 w Czchowie

Cmentarz wojenny nr 297 w Czchowie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej . Jest to kwatera położona na cmentarzu parafialnym w Czchowie w powiecie brzeskim województwa małopolskiego. Cmentarz projektował Robert Motka.
Kwatera założona jest na planie nieregularnego wieloboku i ogrodzona kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów. Wejście usytuowane jest w północno-wschodnim narożniku. Głównym elementem cmentarza jest kamienny pomnik centralny, usytuowany w wysuniętej wnęce cmentarza.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z płaskich prętów na betonowych postumentach,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z motywem wieńca laurowego na betonowych postumentach,
– krzyży lotaryńskich z płaskich prętów na betonowych postumentach,
– betonowych postumentów zakończonych ostrosłupem.

Na nagrobkach są umieszczone owalne tabliczki memoratywne. Groby rozmieszczone są w czterech rzędach.
W 2 grobach zbiorowych i w 64 pojedynczych pochowano na nim 106 żołnierzy austro-węgierskich i 8 rosyjskich. Wśród pochowanych najliczniejszą grupę stanowią żołnierze 1 bośniacko-hercegowińskiego pułku piechoty, polegli 1 stycznia 1915 r. Znane są nazwiska 92 pochowanych tu żołnierzy.
Cmentarz jest zadbany i w bardzo dobrym stanie.