Cmentarz wojenny nr 285 w Wojniczu

Cmentarz wojenny nr 285 w Wojniczu jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej.
Znajduje się na terenie cmentarza parafialnego. Powierzchnia cmentarza wynosi 250 m², założony jest na planie prostokąta z wyłamaniem w jego zachodniej części, ogrodzony betonowymi słupkami przykrytymi betonowymi daszkami i połączonymi stalową rurą. Wejście ujęte jest w dwa betonowe słupki i zamyka je stalowa bramka. Główny element kwatery stanowi pomnik w formie dwustopniowego postumentu z betonowych bloczków zwieńczonego ażurowym krzyżem. Poniżej krzyża, w ramce w kształcie kartusza, umieszczona jest tabliczka z napisem: „Vergänhliche/ was Ihr Grosses tut/ bleibt hunvergänglich” co w wolnym tłumaczeniu znaczy : ,,Przemijające jest to, co czyni nas wielkimi. Lecz Wy pozostaniecie niezapomniani”

Mogiły rozłożone są w jednym rzędzie i wokół pomnika centralnego, a na nich betonowe nagrobki z krzyżami żeliwnymi w wersji austriackiej na szczycie (na mogiłach pojedynczych) oraz arkadowe stele betonowe z motywem krzyża łacińskiego w prześwicie (na mogiłach masowych), na licach pomników emaliowane tabliczki inskrypcyjne. Projektantem cmentarza był Robert Motka.

Pochowano tu 21 żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej.
Cmentarz jest w bardzo dobrym stanie, zadbany i pod stałą opieką mieszkańców Wojnicza