Cmentarz wojenny nr 275 w Brzesku

Cmentarz wojenny nr 275 w Brzesku jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Projektował obiekt Robert Motka.
Jest to niewielka kwatera przy północnym murze nowego cmentarza żydowskiego w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej. Pochowano na nim 21 żołnierzy armii austro-węgierskiej wyznania mojżeszowego poległych 21 (lub 24) listopada 1914 roku oraz w okresie styczeń-marzec 1915 roku.

Główny element kwatery stanowi masywna betonowa macewa z wyrytą gwiazdą Dawida. W dolnej części macewy stanowi znajduje się płycina na tablicę inskrypcyjną. W obrębie kwatery występują nagrobki w formie niskich, betonowych macew z owalnymi, emaliowanymi tabliczkami.

Groby żołnierzy znajdują się pomiędzy pomnikiem a murem cmentarza. Są to trzy rzędy po 7 pojedynczych mogił. Zachowały się podstawy kamieni nagrobnych, porośnięte bluszczem oraz jedna macewa z prawie nieczytelną tabliczką imienną. Spoczywa tam żołnierz cesarsko-królewskiej Armii: Chaim Weis Weintraub. Obecnie cmentarz jest zaniedbany i porośnięty krzewami, drzewami i bluszczem. Na cmentarz prowadziła ozdobna brama, która została zniszczona w latach 30. XX wieku podczas budowy ogrodzenia nekropolii.
Cmentarz został odnowiony w 2019 roku. Remont został przeprowadzony przez krakowski IPN.