Cmentarz wojenny nr 283 w Łętowicach

Cmentarz wojenny nr 283 w Łętowicach jest austriackim cmentarzem wojennym z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Roberta Motkę.
Cmentarz znajduje się w centrum wsi Łętowice, tuż przy drodze prowadzącej do Bogumiłowic po lewej stronie. Został utworzony przy przydrożnej kapliczce na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzony słupami z betonowych bloczków, połączonymi parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony południowej. Jest ujęte w mury z betonowych bloczków i zamykane jednoskrzydłową, ażurową furtką z metalowych prętów.
Główny element cmentarza stanowi, znajdujący się w linii zachodniego ogrodzenia, pomnik w formie betonowego, stylizowanego krzyża na postumencie z betonowych bloczków. We wnęce na frontowej ścianie postumentu wyryta jest inskrypcja „MCMXIV TEMPORA MUTAT”co znaczy: 1914 Czasy się zmieniają. Na wprost wejścia na cmentarz usytuowana jest zwieńczona krzyżem z metalowych rur kapliczka z wyrytym napisem: „KTÓRYŚ/ ZA NAS/ CIERPIAŁ/ RANY – JEZU/ CHRYSTE/ ZMIŁUJ SIĘ/ NAD NAMI”. Spoczywa tu 2 żołnierzy austro-węgierskich i 15 niemieckich.