Kermesz - Wołowiec 2008

Poświęcenie kapliczki w Wołowcu 14 października 2008 r. w Wołowcu odbyły się uroczystości święta parafialnego, zwanego u Łemków Kermeszem. Kermesz dla Łemków to wielkie, religijne święto po Bożym Narodzeniu, Wielkanocy i Zielonych Świątkach. To święto patrona cerkwi, cerkiew unicka w Wołowcu pochodząca z 1880 r. jest pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (Pokrow)
Główne uroczystości liturgiczne celebrował ks. Mirosław Cydyło w asyście duchownego z dekanatu nowosądeckiego. W słowie do wiernych przypomniał osoby świętych patronów cerkwi w Wołowcu oraz tradycyjnie przypomniał o potrzebie kultywowania wiary i kultury przodków.

Po nabożeństwie u Pana Jana Tuza gospodarza kermeszu, w przygotowanej nowej świetlicy odbył się poczęstunek dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym święcie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele miejscowych władz samorządowych z Wójtem Gminy Sękowa na czele.
W związku z tym, że święto to ma charakter nie tylko religijny, ale też kulturalny i społeczny wymiar, nie zabrakło muzyki i tańców. Po obiedzie udaliśmy się na granice Wołowca i Nieznajowej, tu nad Zawoją stoi w lesie przy drodze do Nieznajowej kapliczka domkowa, duchowni dokonali poświęcenia nowo wyremontowanej kapliczki pochodzącej z końca XIX wieku w obecności uczestników kermeszu oraz licznych turystów.

Podczas mszy św. w Wołowcu Podczas mszy św. w Wołowcu Poświęcenie kapliczki w Wołowcu Poświęcenie kapliczki w Wołowcu Poświęcenie kapliczki w Wołowcu

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ