Kapliczki i krzyże w Owczarach

Tereny wsi obfitują w stare krzyże kamienne i żeliwne. Niektóre mają ciekawą historię, np. o jednym z nich opowiadają, że rodzina ofiary morderstwa postawiła go pod oknem zabójcy, aby gryzło go sumienie. Inny przypomina dawne animozje między Łemkami z obu stron Magury. Stoi przy drodze, którą chadzali na targ do Gorlic mieszkańcy Nowicy i Przysłupia, dopóki jeden z rychwałdzian nie zabił w tym miejscu ,,intruza".

Na zdjęciu ładny ażurowy krzyż z trójlistnie zakończonymi ramionami, pokryty na całej powierzchni roślinnym ornamentem.
Na krzyżu żeliwna postać Ukrzyżowanego ze stopami przybitymi osobno. W połowie wysokości trzonu prostokątna tarcza. W miejscu styku krzyża z cokołem żeliwny aniołek. Na czołowej ścianie cokołu wyryty krzyż prawosławny oraz data: 1891. Na podstawie cokołu płytka wnęka, w której na czołowej ścianie płaskorzeźba krzyża prawosławnego.
Krzyż znajduje się w części wsi zwanej dawniej Rieczki, obecnie w polu za potokiem. O jego oddaleniu od drogi zadecydowała przeprowadzona w okresie międzywojennym komasacja gruntów. Po jej przeprowadzeniu drogę skierowano inaczej. Krzyż ma charakter wotywny. Fundatorzy - rodzice wznieśli go w intencji chorych dzieci. Motywy fundacji zdają potwierdzać pewne elementy krzyża takie, jak np. głowa dziecka umieszczona w zwieńczeniu jego ramion, ponad Chrystusem.

Krzyż w połowie lat 90-tych został utrącony i obkręcony sznurkiem i tak jest do dnia dzisiejszego tj 11.06.2015 r.

Kilkadziesiąt lat temu, w latach 30-tych, dr Roman Reinfuss sfotografował w Rychwałdzie stojącą wśród pól, zbudowaną z dzikich polnych kamieni, kapliczkę. Niestety, nie przetrwała do naszych czasów. Nieznane jest też miejsce, gdzie była. Po dawnych mieszkańcach pozostała w lesie na granicy Owczar i Nowicy zawieszona na drzewie mała drewniana kapliczka skrzynkowa, w której obecnie umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jej miejsce usytuowania znają wędrujący zielonym szlakiem z Magury Małastowskiej na Bielankę. Nikt nie pozna już motywów jej fundacji. Nie umieszczono ich w tym opracowaniu, gdyż w przypadku pierwszej nie jest znane miejsce jej usytuowania, w przypadku drugiej - nie wiadomo, mieszkańcy której wsi ją postawili.

Po apelu ks. proboszcza z Sękowej Stanisława Dziedzica, kilka przydrożnych, często rozbitych krzyży zostało przeniesionych przez mieszkańców Owczar na stary cmentarz. Akcja ta miała miejsce w 1978 i 1979 roku, a uczestniczyli w niej m.in. Szymon Wasylczak i Władysław Honkowicz.

Pod koniec lat 80-tych kilka krzyży w Owczarach zostało wyremontowanych staraniem Piotra Antoniaka, Pawła Wrońskiego i ich kolegów - członków Komisji Opieki Nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Warszawskim Towarzystwie Opieki Nad Zabytkami.

Galeria zdjęć Kapliczki i krzyże w Owczarach

Wróć do spisu obiektów