Cmentarz wojenny nr 216 w Sierakowicach

Cmentarz wojenny nr 216 w Sierakowicach jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Nekropolia o powierzchni zaledwie 64 m², znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości Łukanowice, około 500 metrów na wschód od Sierakowic, kiedyś samodzielnej wsi, obecnie przysiółka Mikołajowic. Cmentarz przylega bezpośrednio do wału przeciwpowodziowego na Dunajcu, na północ drogi Tarnów-Kraków, tuż za mostem po prawej stronie. Zaprojektowany przez Roberta Motkę.

Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony wschodniej murem z kamienno-betonowych bloczków z betonową nakrywą. Z pozostałych stron ogrodzenie cmentarza stanowią słupy z betonowych bloczków, połączone parami żelaznych rur. Znajdujące się od strony południowej wejście zamykane jest jednoskrzydłową, kutą furtką.

Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie wysokiej, zakończonej dwuspadowo, steli osadzonej na dwustopniowej podstawie. Na licu pomnika znajduje się krzyż z zatopionych w masie ceramicznej łusek nabojów do karabinu Mosin.
Napis na pomniku brzmi : "FÜR GOTT, KAISER UND VATERLAND" (Dla Boga, Cesarza i Ojczyzny).
Na podstawie pomnika znajduje się inskrypcja: „ERRICHTET K.K. 28 LDST. BAON”. Cmentarz wykonany przez 28 batalion landszturmu.

Na cmentarzu zachowało się 6 uszkodzonych nagrobków w formie żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na betonowych postumentach z owalnymi, emaliowanymi tabliczkami zawierającymi informacje o pochowanych.
Pochowano tu 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w lutym 1915 r. oraz jedną osobę zastrzeloną w 1942 r. lub 1943 r. przez niemiecki posterunek kontrolujący most na Dunajcu. Znane są nazwiska 7 żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej.