Cmentarz wojenny nr 254 w Miechowicach Małych

Cmentarz wojenny nr 254 w Miechowicach Małych jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się we wsi Miechowice Małe w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Wietrzychowice. Cmentarz projektował Johann Watzal.

Cmentarz znajduje się na skrzyżowaniu dróg, po lewej stronie drogi do Jadownik Mokrych. Założony jest na planie zbliżonym do trójkąta i ogrodzony płotem z metalowych sztachet. Wejście, znajdujące się od strony wschodniej, zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi usytuowana we wschodnim narożniku kapliczka w formie postumentu zwieńczonego zdobionym krzyżem z figurą Chrystusa.

Na polu cmentarnym znajduje się kilka osadzonych na betonowym cokole nagrobków zwieńczonych różnego rodzaju krzyżami:
• żeliwne krzyże łacińskie o rozszerzonych końcach ramion,
• żelazne krzyży łacińskie, nakryte ząbkowanym daszkiem, o ramionach połączonych żelazną kratą,
• żelaznych krzyże lotaryńske, nakryte ząbkowanym daszkiem, o ramionach połączonych żelazną kratą,
• żelazny krzyż lotaryński z obramowaniem z płaskich prętów.

Na nagrobkach umieszczone są prostokątne lub owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
W 11 grobach masowych i w 3 pojedynczych pochowano tutaj 224 żołnierzy, w tym:
• 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Zidentyfikowano 28.
• 94 żołnierzy armii rosyjskiej. Wszyscy nieznani.

Wykaz pochowanych i plan nie zachowały się. Dane odtworzono na podstawie dokumentów źródłowych i badań terenowych. Dane niepełne.