Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra

W Bodakach znajdują się dwie drewniane cerkwie: prawosławna i greckokatolicka obie pod wezwaniem św. Dymitra. Starsza, greckokatolicka przy samej szosie, pochodzi z 1902 r. na miejscu poprzedniej z 1742 roku. i reprezentuje schyłkowy typ architektury zachodnio-łemkowskiej. Jest drewniana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, kryta blachą. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz ikonostas wykonany przez Szajnę z Rymanowa. Z wczesniejszej cerkwi zachowane 19 ikon z XVII w przekazano do cerkwi-muzeum w Bartnem, świątynia służy jako kościół filialny. Na ścianach znajdują się wyobrażenia świętych Cyryla i Metodego oraz świętych Włodzimierza i Olgi. W budynku zachował się również ikonostas powstały bezpośrednio po wzniesieniu cerkwi. Wnętrze przykryte jest stropem płaskim z polichromią z początku XX wieku. W 1996 r. i 2012 prowadzone były prace remontowe.

Galeria zdjęć Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra

Wróć do spisu obiektów