Cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra

Cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra jest obecnie filią parafii w Bartnem. Widoczna z głównej drogi, stoi powyżej dawnej cerkwi greckokatolickiej.
W latach 1932-1934 znaczna część mieszkańców wsi przeszła na prawosławie. Z uwagi na to, że nie mogli korzystać z cerkwi greckokatolickiej, postanowiono wybudować nową cerkiew. Konstruktorem i budowniczym cerkwi był miejscowy cieśla Wasyl Frencko. W czasie II wojny światowej był sołtysem we wsi, zmarł 1964 r. Wzniesiona w 1934 r. cerkiew jest bardzo skromna. Obiekt jest konstrukcji drewnianej, trójdzielny z nawą, prezbiterium i babińcem. Dach wieńczą charakterystyczne dla budownictwa cerkiewnego banie. Wewnątrz tej małej świątyni zamiast tradycyjnego ikonostasu znajduje się drewniana ścianka, na której wiszą współczesne ikony i obrazy. Po zakończeniu II wojny światowej następuje burzliwy okres zarówno dla mieszkańców wsi, jak i dla cerkwi. W latach 1945-1947 przeprowadzono akcję wysiedleń miejscowej ludności, a cerkiew została przeznaczona na stodołę. Taki stan trwał do 1957 r., tj. do czasu powrotu części mieszkańców do rodzinnej wsi. Ponownie zaczęto odprawiać w cerkwi nabożeństwa oraz przystąpiono do jej remontu, który trwa do dnia dzisiejszego. Obok cerkwi, nieopodal wejścia postawiono na pamiątkę 1000-lecia Chrztu Rusi 988 – 1988 krzyż prawosławny.

Święto parafialne: Św. Dymitra - 8 listopada

Galeria zdjęć Cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra

Wróć do spisu obiektów