Cmentarz wojenny nr 132 w Bobowej

Cmentarz wojenny nr 132 w Bobowej jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Zaprojektowany przez nieustalonego architekta, kwatera znajduje się na cmentarzu żydowskim w południowej części miasta Bobowa w powiecie gorlickim, województwie małopolskim.

Pochowano na nim 7 żołnierzy węgierskich wyznania mojżeszowego w 5 grobach pojedynczych i 1 zbiorowym. Głównym elementem cmentarza jest 6 macew w jednym szeregu, wszystkie z tabliczkami imiennymi, z przynależnością pułkową, stopniem i datą śmierci. Otoczona jest podwójnym niziutkim murkiem betonowym o szerokości 20 cm.

Kwatera ta znajduje się w lewym (patrząc z góry) dolnym rogu cmentarza – patrz plan. Na chwilę obecną (październik 2023 ) kwatera jest dobrze zadbana, uzupełniono uszkodzoną macewę i zamontowano tabliczki imienne. Licząc od prawej strony, szósta z macew stoi na grobie zbiorowym (najbliżej ogrodzenia) - dwóch żołnierzy, Moses Scholl i drugi nieznany z nazwiska. Wszyscy pochowani zmarli prawdopodobnie z odniesionych ran, gdyż daty śmierci rozciągają się od 30 września 1914 r do 10 maja 1915 r.
Brama główna cmentarza jest zamknięta, a klucz do bramy znajduje się w domu najbliżej cmentarza - około 100 m. Obok bramy cmentarnej znajduje się tablica informacyjna w j. polskim i węgierskim.
Zdjęcia kwatery wykonałem 23 marca 2015 r. oraz 16.10. 2023 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 132 w Bobowej

Wróć do spisu obiektów