Cmentarz Parafialny

Krzyż na cmentarzu parafialnym w Krzywej Cmentarz usytuowany jest równolegle z cerkwią, lecz po przeciwnej stronie drogi. Oddalony od drogi ok. 100 m poniżej gospodarstwa.
Ma kształt zbliżony do prostokąta, którego bok tylny jest nieregularny. Jego wymiary ok. 45 m x 38 m, w najdłuższym miejscu dochodzi do 50 m. Był remontowany i odnawiany w latach osiemdziesiątych przez członków Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Warszawskim Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Znajduje się na nim wiele ciekawych zabytkowych figur i krzyży wykonanych z piaskowca. Ich autorstwo przypisuje się kamieniarskim spółkom z Bartnego, Bodaków i dawnej Przegoniny (obecnie przysiółek Bodaków). Figura Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem autorstwa polskiego rzemieślnika z Gorlic W. Serwońskiego, wykonana w 1909 roku. Inskrypcja cyrylicą.
Ponadto na cmentarzu znajduje się krzyż prawosławny z piaskowca z płaskorzeźbą Matki Bożej na czołowej ścianie za metalowymi drzwiczkami i szybką.
Inskrypcja pisana cyrylicą:
Wieczna pamięć Iwanowi Gepfertu ur. 1856, zmarłemu w Thalerhof w 1915 r Dalej napis: Internowanym (nazwisko słabo czytelne)...? i drugie: Elagin? Gepfertś (ent?) ur. 1862 - 1915. Fundator 1925 (czyli w 10-tą rocznicę śmierci).
Nie wiadomo, czy jest to pomnik poświęcony mieszkańcom Krzywej czy członkowi rodziny fundatora, który też w tym miejscu spoczywa. Dokumenty podają, iż z Krzywej byli internowani w Thalerhofie: Michaił Urda, loann Urda (może Iwan), Nikołaj Kiczej, Symeon Wisłocki (bez informacji, że tam zmarli).
W lewym górnym (bliżej szosy) rogu cmentarza znajduje się płyta nagrobna z krzyżykiem maltańskim . Napis: Stefan Gelet ur. 5 I 1921 . Poległ w dniu 21 IV 1945 w walce o utrwalenie władzy ludowej. Cześć jego pamięci.

Galeria zdjęć Cmentarz Parafialny

Wróć do spisu obiektów